İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücreti Alınan ve Alınmayan Tedaviler!

Sağlık Hizmetlerinde hastaneler ve sağlık birimleri verilen hizmetlerin karşılığında ilave ücretler almaktadır. İstisnai sağlık hizmetleri hizmetleri aşağıda belirtilmektedir

İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücreti Alınan ve Alınmayan Tedaviler!

Dünya genelinde etkisi altına alınan koronavirüsün özellikle türkiyemizdeki başarılı olarak azaltılmasında  en önemli adımlardan bir tanesi Genel sağlık sigortasının Türkiye genelindeki uygulamasının başarılı olarak yürütülmesidir.

İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Alınması; Günümüzde hastaneler verdiği hizmetler doğrultusunda ilave ücretler almaktadır. Ancak istisnai durumlarda da sağlık hizmeti için ilave ücret alınmaktadır. SGK’ lı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre belirlenen fiyatlar 3 katını geçmemek üzere istisnai ilave ücret alınmaktadır. SGK tarafından 2013 yılında resmi gazetede istisnai sağlık hizmetlerinde ilave ücret alımı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. İstisnai sağlık hizmetleri hizmetleri;

 • Zirkonyum kron (her bir üye)
 • Kapsül endoskopi
 • Balonlu enteroskopi
 • Pigmentli lezyon
 • eksizyonel olmayan lazer
 • Endoskopik septoplasti
 • Lazer asiste uvulektomi
 • Obozite, by-pass
 • Obezite, sleeve
 • Hemoroidopeksi
 • Artroskopik mozaikplasti
 • Artroskopik artrodez
 • Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraküler lens implantasyonu (Multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve torik)
 • Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi
 • Suda vajinal doğum
 • Mikrocerrahi ile miyomektomi
 • Çok parçalı penil protez implantasyonu
 • Penis rekonstirüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren teknikle
 • Prostata lazer tedavisi (Kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç)
 • Prostatektomi, bipolar TUR (Kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç)
 • Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu
 • Perkütan epididimal sperm aspirasyonu
 • Robotik cerrahi ile yapılan işlemler
 • Diş protez işlemleri

Yukarıda yer alan hastane hizmetleri istisnai ilave ücret alınan sağlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır. 2020 güncel ilave ücretlerdir. İstisnai durumlarda sağlık hizmetlerinden ücret alınmaktadır. Bu sebeple bazı hizmetler ücret karşılığında hastalara verilmektedir. Ayrıca bazı diğer istisnai hizmetler;

 • Acil durumlarda
 • Afet ve savaş ile grev ve lokavt durumunda
 • 18 yaş altı çocuklar
 • Bildirim zorunlu bulaşıcı hastalık
 • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti
 • Trafik kazası
 • İş kazası
 • Meslek hastalığı
 • Analık hali

YORUM EKLE