PÖH Olmak İçin Bu Yıl Puan Düştü! Lise Mezunlarının Önü Açıldı

Polis adaylarına müjde PÖH olma şansı geldi. En az lise mezunu olan adaylar içerisinden PMYO kapsamında PÖH olmak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

PÖH Olmak İçin Bu Yıl Puan Düştü! Lise Mezunlarının Önü Açıldı

Polis Özel Harekat olmak için adaylara müjde. Son zamanlarda yayımlanmış olan ilanlara göre Emniyet Genel müdürlüğüne eğitilmek için polis alımı yapılacak. Adaylar başvuru yapabilmeleri için en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda adaylar Polis Akademisi Başkanlığında eğitim aldıktan sonra PÖH olabilirler.

2019 yılı PMYO TYT Puanı Düştü!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl alımı yapılan Polis memuru adayları bu yılda yayımlanarak başvuru süreci başlamış oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilanlara göre 2500 Polis memuru adayı alımı yapılacak. Söz konusu ilana erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecekler.

Alım kontenjanları ise, 2250 Erkek ve 250 Kadın olmak üzere 2500 Polis alımı yapılacak. En az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek ve bu yıl PMYO alımları için aranan YKS TYT puanu düşürüldü Geçtiğimiz yıllarda 260 olan TYT puanı bu yıl 250 puan yapılacak lise mezunu olan adayların önü açılarak düşük TYT puanına sahip olan adaylarda başvvurularını gerçekleştirebilecekler.

PMYO Alımları için Adaylardan Talep Edilen Şartlar Nedir?

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000)ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PÖH NASIL OLUNUR?

PMYO alımları 05 Ağustos 2019 tarihinde başlamış olup adaylar başvurularını en geç 19 Ağustos 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılacak polis memuru adayları için, Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.  Ayrıca tüm sınavları başarılı olarak geçen 2 yıl eğitim alan adaylar eğitim sonunda isterlerse PÖH ( Polis Özel Harekat ) olma şansı nı tercih edebiilirler.

YORUM EKLE