POMEM Nedir? Kadın Erkek Polis Olma Şartları, Eğitim ve Sınav Süreci

Her yıl alımı yapılan POMEM ile Polis olma şartları ve nitelikleri nedir? Kimler POMEM e katılabilir? Eğitim süreci ve sınav aşamaları nedir? İşte POMEM Detayları.

POMEM Nedir? Kadın Erkek Polis Olma Şartları, Eğitim ve Sınav Süreci

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından eğitimleri yürütülen POMEM binlerce gencimizin isteyerek ve merakla katılığı eğitimdir. POMEM açılımı ise Polis Mesleki Eğitim Merkezi dir. Kadın Erkek adaylar arasından oluşan kontenjan ile her yıl farklı sayıda aday alınmaktadır. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülür ve Alım aşamalarının tamamı Akademi tarafından gerçekleşmektedir.

2005 Yılından Beri POMEM Polis Öğrenci Adayı Alımları Yapılıyor!

İlk olarak 2005 yılında başlamam POMEM her yıl Polis Öğrencisi almaya devam ediyor. POMEM ( Polis Meslek Eğitim Merkezleri ) Resmi Gazetenin 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24'üncü maddesi uyarınca oluşturulan yönetmelik ile başlamıştır. Polis Eğitim Merkezi bu kapsamda her yıl yetiştirmek ve Polis Memuru olarak atamak üzere alım yapıyor ve sınavlarda başarılı olanları Emniyete Polis olarak atamasını gerçekleştiriyor.

Geçmiş Yıllara Göre Yapılan POMEM Alımları ve Kontenjanları:

 • 2019 yılı 26. Dönem POMEM kapsamında 7 bin kişilik kadro ile Erkek adaylar için 6300 kişilik boşluk bulunmakta olup, 5040 Lisans mezunu ve 1260 Ön Lisans mezunu - Kadın Adaylar için ise 700 kişilik boşluk bulunmakta olup Lisans mezunu 560 ve Ön Lisans mezunu 140 polis öğrenci adayı alınmıştı.
 • 2019 Yılı için 25. Dönem POMEM kapsamında en az lise mezunu 500 kadın özel Harekat alımı yapılmıştı.
 • 2019 Yılında 24. Dönem POMEM “Güven Masası” uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerinde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 ve Ön lisans mezunu 500 kadın Polis Memuru adayı alındı.
 • 2018 yılı için 23. Dönem POMEM Kapsamında Ön Lisans Mezunu Bin 800 Erkek ve 200 Bayan olmak üzere 2 bin polis alacak. Lisans mezunu ise 7200 Erkek ve 800 Kadın olmak üzere toplamda 8 bin Polis Alımı yaptı.
 • 2018 Yılı İçin 22. Dönem POMEM için 10000 kişilik kontenjan ile Lisans mezunu 7 bin 200 Erkek ve 800 bayan alınacak. Ön lisans mezunu ise bin 800 erkek ve 200 bayan polis memuru alımı yapıldı.
 • 2017 Yılı için 21. Dönem POMEM Kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (10.000) erkek, (1.000) kadın, ön lisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (13.000) aday asıl olarak alındı.
 • 2017 Yılı için 20. Dönem POMEM Emniyet Genel Müdürlüğü POMEM 10 bin kişilik alım ilanı ile 9.000 erkek ve 1.000 kadın alımı yaptı.
 • 2016 Yılında 19. Dönem POMEM kapsamında 10 bin Erkek Özel Harekat alımı yapıldı.
 • 2016 yılı için 18. Dönem POMEM ile 10 Bin Polis Öğrencisi alınmıştı.

POMEM Başvuru Şartları Nedir?

- T.C. vatandaşı olmak,

- Ön lisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), ön lisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

- Lisans mezunu olan adaylar ön lisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM Sınav Aşamaları Nedir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Polis Meslek Eğitimi Merkezi sınavları farklı aşamalardan oluşuyor. Buna göre, Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır

1. Ön Sağlık Kontrolü: Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

2. Fiziki Yeterlilik Sınavı: Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

3. Mülakat Sınavı: Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Türkiye'de Bulunan POMEM Eğitim Merkezleri:

 • Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

POMEM Eğitim Süresi Ne Kadar?

POMEM Eğitimleri 8 ay olurken yapılan son değişiklik ve resmi gazetede yayımlanan karar ile yönetmeliğin 6’ıncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “POMEM’lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir.” ifadesi, “POMEM’lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir.” olarak değiştirildi.

Yönetmeliģin 7’inci maddesinde yapılan değişiklikte ise ” POMEM’lerde eğitim süresi mezun olma esasi ile en az 6 aydır.” ifadesindeki “6 ay” ibaresi de “4 ay” olarak düzenlendi.

YENİ POMEM İLANLARI, HABERLERİ VE GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREBİLİRSİNİZ.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 23:18
YORUM EKLE
YORUMLAR
polis adayı
polis adayı - 2 yıl Önce

önlisans lisans kpss puanı 60 eşit olsun.