PMYO Nedir? Taban Puan ve Kontenjan Sayısı Kaç? Sınav-Eğitim Aşamaları

PMYO Nedir? Kimler girebilir? Taban Puan nedir? Ayrıca Geçmiş yıllarda yapılan PMYO alımlarında kontenjan sayısı nedir gibi bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

PMYO Nedir? Taban Puan ve Kontenjan Sayısı Kaç? Sınav-Eğitim Aşamaları

Lise mezunu adayların ve Hala Lise eğitimine devam eden öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biriside PMYO Nedir? Özellikle Polislik hayali kuran adayların ilgi gösterdiği PMYO alımları ile her yıl binlerce Erkek Kadın adaylar arasından polis alımları yapılıyor. Peki PMYO Nedir?

PMYO Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır. PMYO Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen sınavlar ve değerlendirmeler ile Emniyet Teşkilatının Polis memuru ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Polis meslek Yüksek okullarında eğitim göre adaylar herhangi bir para ödemeden devlet desteği ile yatılı kalır ve eğitim sonrasında başarılı olanlar Polis memuru olarak ataması yapılır. PMYO'da Eğitim süresi 2 Yıldır. Pomem alımlarında ise eğitim süresi 6 aydır.

PMYO Katılmak İçin Mezun Olunması Gereken Eğitim Seviyesi:

Polis Meslek Yüksekokullarına katılmak isteyen adaylar en az lise mezunu olmak zorundadırlar. Ayrıca Yaş şartını taşıyan Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar girebilir. PMYO katılmak için herhangi bir bölüm mezunu veya alan mezunu şartı aranmıyor. Ancak En önemli kriterlerden biriside Yaş şartını taşımaktır. Yaş şartı ile detaylı bilgisi sizlerle haberimizde paylaşacağız.

Geçmiş Yıllarda Yapılan PMYO Alımlarında Taban Puanlar ve Kontenjan Sayısı:

Bilindiği gibi Polis Akademisi Başkanlığı her yıl en az lise mezunu adaylar arasından Kadın ve Erkek polis memuru adayı almaktadır. Bu yönde alımlar 2500 ile 300 arasında yapılmaktadır. Öte yandan TYT puanı ile alım yapılmakta olup Yıllara Göre Taban TYT Puanları şöyledir.

  • 2011 Yılı 300 Taban Puan ile 8900 öğrenci alındı.
  • 2012 Yılı 260 Taban Puan ile 7700 öğrenci alındı.
  • 2013 Yılı 250 Taban Puan ile 7010 öğrenci alındı.
  • 2014 Yılı 250 Taban Puan ile 3500 öğrenci alındı.
  • 2015 Yılı 270 Taban Puan ile 2700 erkek öğrenci ve 300 bayan öğrenci olmak üzere toplamda 3 bin adet PMYO öğrencisi alındı.
  • 2016 Yılı 270 Taban Puan ile 2 bin 250 erkek polis alımı ve 250 kadın polis alımı yapıldı.
  • 2017 Yılı 260 taban Puan ile 2250 Erkek ve 250 Kadın Polis öğrencisi alındı.
  • 2018 Yılı 260 taban Puan ile 2500 öğrenci alındı ve 2250 erkek, 250 Kadın alımı oldu.
  • 2019 Yılı 250 Taban Puan ile Erkek adaylar arasından 2 bin 250 polis memuru alımı ve kadın adaylar arasından 250 polis memuru alımı yapıldı.
  • 2020 Yılı PMYO alımları henüz yapılmadı.

Kimler PMYO Polis Memuru Adayı Alımına Başvuru Yapabilecek?

Polis Akademisi tarafından belirlene şartlara göre adaylardan bazı genel ve özel nitelikler talep ediliyor. Adayların söz konusu bu şartları yerine getiriyor olmaları gereklidir. Ayrıca, Yaş, TYT, Eğitim, Kilo Boy gibi özel niteliklerde aranıyor.

Genel Olarak adaylardan:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

- Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Özel Olarak İse:

Eğitim Şartı: Lise ve dengi okul mezunu olmak.

TYT Puan Şartı: ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen TYT puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak ( TYT Taban Puanı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir ). Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için taban puanlar daha düşük olmaktadır.

Yaş Şartı: 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

Boy Şartı: Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır. Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

Başvuru İçin Sınav Ücreti Alınıyor!

PMYO alımları için İnternetten ön başvuru yapacak adayların Polis Akademisi başkanlığı tarafından belirtilen Sınav Başvuru ücretini yatırmaları gereklidir. 2019 yılında 130.00 TL (Yüz Otuz Türk Lirası) idi. Adaylar ücreti Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırmışlardır.

Değerlendirmeler ve Sınav Aşamaları Nedir?

Adaylar ön başvuru yaptıktan sonra öncelikle Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik sınavı, Mülakat Sınavı eklindedir. Tüm bunların ve YTY puanı elem alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.

1. Ön Sağlık Kontrolü: Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

2. Fiziki Yeterlilik Sınavı: Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

3. Mülakat Sınavı: Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

2020 Yılı PMYO Polis Memuru Adayı Alımı İlanı Ne Zaman Yayımlanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafında her yıl YKS sonuçları be tercih işlemleri sırasında yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulu Erkek kadın Öğrenci alımı ilanı biraz geç Kaldı. Ancak hala POMEM ve Diğer alanlarda sınavlar ve işlemler devam etmekte olup bu işlemler bittiğinde yeni alımlar yapılacaktır. Ülkemizde 2020 Mart ayında gelen Korovirüs sebebi ile bir çok sınav aksadı. Bu sebeple PMYO alımlarını bekleyen adaylar için en kısa sürede müjdeli haber gelecektir.

PYMO ALIMI İLANI BEKLEYEN POLİS ADAYLARI BURADA TIKLA SENDE KATIL

YENİ İLANDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

DİĞER POLİS ALIMLARI HABERLERİ VE İLANLARI BURADA

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 23:28
YORUM EKLE