2021 PMYO 2500 Lise Mezunu Polis Alımı İlan Kılavuzu Yayımlandı!

Beklenen duyuru yayımlandı. Lise Mezunu Polis adaylarından 2500 kişi alınacak. İlan kılavuzu yayımlanmış olup başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

2021 PMYO 2500 Lise Mezunu Polis Alımı İlan Kılavuzu Yayımlandı!

Polis Akademisi Başkanlığından beklenen duyuru yayımlandı. YKS sonuçlarının açıklanması birlikte ilanı bekleyen adaylar için duyuru gecikmeden yayımlandı. Lise mezunu adayların YKS katılıp TYT puan türünden puan almış olması ile birlikte Polis Akademisi Başkanlığı 2500 Polis Alımı yapılacak.2021 PMYO ile beklenen kılavuz Polis akademisi başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki kimler başvuru yapabilecek? Başvurular ne zaman yapılacak?

KONTENJAN SAYISI ADAYLARIN İSTEKLERİNİ KARŞILAMADI!

PMYO Polis alımı için beklenen kontenjan sayısı belli oldu. Beklenen sayıdan az olması adayların biraz umudunu kırdı. 2020 Yılında alım yapılmaması ile birlikte en az 5000 kişilik kontenjan beklenmekteydi. Ancak 2021 yılı PMYO ile 2500 Polis Alımı yapılacak.  500 Kadın ve 2000 Erkek aday alım yapılcak olup Akadem bu konuda " 2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınacaktır. " açıklamasında bulundu.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2021 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

d) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (2021 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden en az 200,000 (iki yüz) ham taban puan almış olmak.)

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak)

f) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, kadın öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve kadın öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.) (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini incelemek için tıklayınız.)

g) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

i) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

l) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

n) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

TYT puanı ile yapılacak alımlarda adaylar başvurularına 13 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece son başvuru günü saat 23.59’a kadar www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 11:24
YORUM EKLE