2020 Yılı PMYO İle Kadın Erkek 2500 Polis Alımı Şartları Ne Olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl alınan polis adayları için 2020 yılında aranan şartlar ne olacak? YKS Sonuçları sonrası ilan ne zaman açıklanır?

2020 Yılı PMYO İle Kadın Erkek 2500 Polis Alımı Şartları Ne Olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı her yıl polis alımlarına devam ediyor. YKS sonrası adayların sonuçları açıklandıktan sonra yayımlanan ilan ile Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görme amacı ile 2500 polis memuru adayı alınıyor. Adayların bazı nitelikleri ve YKS puan durumları ele alınarak yapılan değerlendirme sonucuna görede eğitime başlanıyor. Peki 2020 yılı PMYO alımları ne zaman olacak? İlan ne zaman yayımlanır ve başvuru şartları ne olacka? İşte detaylar.

PMYO GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

Geçtiğimiz yıl Polis Meslek Yüksek okullarına alım yapıldıktan sonra 8 kasım 2020 tarihinde yayımlanmış olan Resmi Gazete duyurusuna göre PMYO ( Polis Meslek Yüksek Okulu ) giriş yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler bazı nitelikleri ve maddeleri değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 30942 sayılı yönetmelik duyurusuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 KADIN ERKEK POLİS MEMUR UADAYI ALINACAK!

PMYO öğrenci alımları hem erkek hemde kadın adaylardan yapıllıyor. Alım kontenjanları 2250 Erkek ve 250 Kadın adaylardan oluşuyor. 

LİSE MEZUNU POLİS ADAYI ALINIYOR!

Polis Meslek Yüksekokullarına polis adayı alımları Lise mezunlarından yapılıyor. Adaylar Yükseköğretim Kurumları sınavı sonucuna göre değerlendiriliyor. Bu yönde Polis Akademisi adaylardan, YKS TYT puanı şartı arıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,  

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.) 

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2020 yılı Polis Meslek Yüksekokulları için ilan YKS sonuçları sonrası yayımlanacaktr. Geçtiğimiz yıl YKS sonrası ilan 13 gün içerisinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde sınava girek lise mezunu adaylar için YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

2020 PMYO ilanı ise Ağustos ayının ilk haftası yayımlanması bekleniyor. 2020 PMYO ilanı yayımlandığında anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indirmeyi unutmayınız.

YORUM EKLE