TÜBİTAK SAGE 93 Personel Alacak

TÜBİTAK SAGE personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK SAGE bünyesinin personel eleman ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde ve pozisyonlarda personel alacak. Sizde TÜBİTAK SAGE iş başvurusunda bulunmak için ilanın devamını inceleyiniz.

TÜBİTAK SAGE 93 Personel Alacak
TÜBİTAK SAGE personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK SAGE bünyesinin personel eleman ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde ve pozisyonlarda personel alacak. Sizde TÜBİTAK SAGE iş başvurusunda bulunmak için ilanın devamını inceleyiniz.

TÜBİTAK SAGE 25 Mayıs 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda ve farklı niteliklerde çok sayıda personel alacak. Alınacak adaylar belirlenen şartlar dahilinde yapılacaktır. Alım şartları, kadrolar ve başvuru bilgileri şöyledir;

KADROLAR:

Teknisyen :  27 kişi,
Teknik Personel : 1 kişi,
Araştırmacı: 65 Kişi, 

GENEL ŞARTLAR:
  • Kamu Haklarından mahrum bulunmayan adaylar, 
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmayan adaylar,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumuna veya bulaşıcı hastalığa sahip olmayan adaylar,
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lü sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, başvurularını en geç 07 Haziran 2016 tarihine kadar saat 17:00 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, “www.sage.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
Teknisyen İlanının tam metni için buraya tıklayınız.
Teknik Personel İlanının tam metni için buraya tıklayınız.
Araştırmacı İlanının tam metni için buraya tıklayınız.

YORUM EKLE