TÜBİTAK BİLGEM 56 Personel Alacak

TÜBİTAK BİLGEM personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyon ve niteliklerde toplamda 56 personel alacak. Başvuru bilgileri ve diğer önemli bilgiler ilanın devamında yer almaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM 56 Personel Alacak
TÜBİTAK BİLGEM personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyon ve niteliklerde toplamda 56 personel alacak. Başvuru bilgileri ve diğer önemli bilgiler ilanın devamında yer almaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM 14 Nisan 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek amaçlı farklı niteliklerde toplamda 56 adet personel alacak. Alınacak olan personeller Ankara ilinde alınacak olup, aşağıdaki şartlara uygun adaylar olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI:
  • Askerliğini bitirmiş veya askerlik ile ilgisi bulunmayan adaylar ( erkek adaylar için ),
  • Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,
Diğer şartlar ilanın tam metninde yer almaktadır.

BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 05 Mayıs 2016 tarihi saat 17:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE