TÜBİTAK 60 KPSS Puanı İle Hemşire Alım İlanı Yayımladı!

TÜBİTAK bünyesine KPSS puanı ile hemşire alımı yapacağını bildirdi. Başvuru süreci İŞKUR üzerinde başlayan ilan için detayları sizlerle paylaşıyoruz.

TÜBİTAK 60 KPSS Puanı İle Hemşire Alım İlanı Yayımladı!

Haftanın ilanlarına göre TÜBİTAK bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek için lisans mezunu hemşire alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda İlana başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başladı ve 4 gün sürecek. Bizde ilanın detaylarını sizlere aktarıyoruz.

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

TÜBİTAK personel alımı yapacağını bildirdi. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ( UME ) 1 kişilik boş kadro ile erkek kadın adaylar içerisinden 18 yaşını doldurmuş ve 2 yıl deneyim sahibi olan hemşire alımı yapacağını bildirdi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

  1. T.C. Vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
  3. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
  6. Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
  7. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  8. Lisans eğitim veren kurumların, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden mezun olmuş olmak,

BAŞVURULAR:

TÜBİTAK personel alımı başvuruları 17 Şubat 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 4 gün içerisinde 21 Şubat 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden İş İlan No (00005406233) ile yapılacaktır.

YORUM EKLE