TÜBİTAK 41 Personel Alacak

TÜBİTAK personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK UZAY bünyesindeki çalışan personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde ve farklı pozisyonlarda toplamda 41 personel alacak. Ayrıntılar ve başvuru bilgileri ilanın devamında yer almaktadır.

TÜBİTAK 41 Personel Alacak
TÜBİTAK personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK UZAY bünyesindeki çalışan personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde ve farklı pozisyonlarda toplamda 41 personel alacak. Ayrıntılar ve başvuru bilgileri ilanın devamında yer almaktadır.

TÜBİTAK 17 Mayıs 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel eleman ihtiyacını gidermek amaçlı farklı niteliklerde ve pozisyonlarda toplamda 41 personel alacak. Alınacak personeller Ankara ilinde alınacak. Alım şartları ve başvuru bilgileri şöyledir;

GENEL NİTELİKLER:
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi bulunmayan adaylar,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
  • Referans kodu UZAY.2016-1-AR-025 ve UZAY.2016-1-AR-026 için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak,
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 01 Haziran 2016 tarihine kadar saat 17:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE