Tarım Bakanlığı'na Personel Alımı İçin Başvurular Sona Eriyor

Tarım Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere geçtiğimiz günlerde personel alım ilanı yayımlamıştı. Ancak başvurularda son güne gelindi.

Tarım Bakanlığı'na Personel Alımı İçin Başvurular Sona Eriyor

Tarım Bakanlığı personel alımı için son günlere gelindi. Tarım Bakanlığı bünyesinde bulunan çalışan eksikliğini gidermek için sözleşmeli olarak pilot alımı yapacağını ilfade etti. Söz konusu ilan 2 Haziran 2019 tarihinde ilan edilmişti. Başvuru yapacak adaylar için başvurularda son güne geldik. İşte şartlar ve diğer detaylar.

GENEL ŞARTLAR:

 • Türk vatandaşı olmak,
 •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olmak,
 • Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak

BAŞVURULAR SONA ERİYOR?

Başvurular Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Adaylar en geç 16 temmuz 2019 tarihi saat 16:00 a kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Mülakat 25.07.2019 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da Orman Genel Müdürlüğü 3 üncü kat Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yangın Yönetim Merkezinde (3410 nolu oda) yapılacaktır

 Mülakatta adayların;

 • Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir

BAŞVURU FORMU VE KILAVUZU

YORUM EKLE