Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Yayımladı!

Sağlık Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göre 2020 yılı için atama kurası yapılacak. İşte başvuru tarihleri ve kura tarihi şöyledir.

Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Yayımladı!

Son dakika duyurusu ile Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayımlandı. Sağlık Hizmetleri Temel kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarına Açıktan kura ile sağlık personeli ataması yapılacak. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura başvuruları 18 Şubat 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 25 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

KİMLER KURA BAŞVURU YAPABİLİR?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 25 Şubat 2020 Salı günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (//sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı kura çekimine katılacak adaylar öncelikle belirtilen niteliklere sahip olmak zorundalar. Adaylar 28 Şubat 2020 tarihi Cuma günü saat 18:00 a kadar başvuru evraklarını ilermeleri gereklidir. Kura çekimi tarihi ise 12 Mart 2020 tarihinde Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

KURA İLANININ TAM METNİ

YORUM EKLE