Sağlık Bakanlığı 2019/2 Atama Kurası Şartları Nedir? Başvuru ve Kura Takvimi?

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı için 2. Defa Açıktan atama kurası ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapacak. Detaylar?

Sağlık Bakanlığı 2019/2 Atama Kurası Şartları Nedir? Başvuru ve Kura Takvimi?

Devlet Personel aşkanlığı tarafından 17 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yapılmış olan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı bünyesine atama yapacağını belirtti. Yapılmış olan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı 2019 yılı için 2. Dönem ilk defa veya yeniden atama kurası ile bazı sağlık personeli kadrolarına atama yapacak.

ATAMASI YAPILACAK MESLEKLER:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapacak.

KURA İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bakanlık adayların ilgili kuraya katılabilmesi için aşağıdaki nitelikleri arayacaktır.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
  • İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
  • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar
  • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Bu şartları yerine getiren adaylar ve belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylar kuraya başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura için başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularına 18 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlayabilecek ve en geç 24 Temmuz 2019 tarihi saat 18:00 e kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.  Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

KURA TAKVİMİ:

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 21:17
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kamu yönetimi mezunuyum
Kamu yönetimi mezunuyum - 2 yıl Önce

Kamu yönetimi mezunuyum