İki Kalkınma Ajansı Bünyesine KPSS'li ve KPSS siz Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Kalkınma ajansı personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre farkı kadrolara personel alımı yapılacak. Peki adaylardan aranan şartlar nedir?

İki Kalkınma Ajansı Bünyesine KPSS'li ve KPSS siz Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre iki kalkınma ajansı personel alımı yapacak. Bu bağlamda Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Zafer Kalkınma ajansı bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak üzere alım yapacaklar.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Güney Ege Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel, 4 (dört) uzman personel,1 (bir) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu destek personeli alımı yapacaktır.

Zafer Kalkınma Ajansı 4 (dört) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli, 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 6) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

gibi nitelikler aranacak.

BAŞVURULAR:

Zafer ve Güney Ege Kalkınma ajansları bünyelerine personel alımı için başvurularını 30 Mart 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Başvurular en geç 10 Nisan 2002 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte kalkınma ajanslarına yapılacaktır.

Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alımı

YORUM EKLE