Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye geneli mühendis alıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye geneli mühendis alıyor. İnşaat mühendisliği fakültesinden 85 inşaat mühendisi, makine mühedisliği fakültesinden mezun 3 makine mühendisi, harita mühendisliği fakültesinden mezun 17 harita mühendisi, ziraat mühendisliği fakültesinden mezun 5 ziraat mühendisi, jeoloji mühendisliği fakültesinden mezun 13 jeoloji mühendisi, elektrik elektronik mühendisliği fakültesinden mezun 2 elektrik elektronik mühendisi ve jeofizik mühendisliği fakültesinden mezun olmuş 2 jeofizik mühendisi olmak üzere toplamda 135 mühendis alacaktır. Alt kısımda vermiş olduğumuz personel alınacak kadroların illeri, müracak yeri, adaylardan istenilen genel şartlar, başvuru tarihi, sınav bilgileri ve yapılacak sınavın yerini ve şeklini ayrıntılı bir şekile öğrenebilirsiniz. İLAN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Kurumumuzun orta ve taşra örgütünde 657 sayılabilir Hükümet Memurları Yasasının 4/A maddesine yönelik istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları anlatılan toplamında 135 (surat otuz 5) tane Mühendis kadrosuna, 2014 senesi Kamu Elemanı Tercih Etme Imtihanı sonucu olarak KPSS P3 nokta benzeri en az 70 puana sahip olanlar arasından, "07/9/2014 tarih ve 29112 sayılabilir Resmi Gazete'de yayımlanan DSİ Mühendislik Tayin ve Imtihan Yönetmeliği" çerçevesinde ifade edilecek sözlü imtihan neticesinde tayin yapılacaktır.

1- ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

ÜNİTESİ İNŞAAT MAKİNA MADEN HARİTA ZİRAAT JEOLOJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK JEOFİZİK ADANA 1 AFYONKARAHİSAR 1 1 AĞRI 1 ANKARA (MERKEZ) 8 ANTALYA (ELMALI) 1 ANTALYA (FİNİKE) 1 ARTVİN 1 2 1 1 AYDIN 4 1 1 BALIKESİR 2 1 1 BARTIN 1 BATMAN 1 1 BAYBURT 2 BİLECİK 1 BİTLİS 1 BURDUR 1 BURSA 3 ÇANKIRI 1 ÇORUM 1 DİYARBAKIR 1 EDİRNE 1 1 2 1 EDİRNE (İPSALA) 1 ERZİNCAN 1 ERZURUM 2 1 1 2 ESKİŞEHİR 2 1 GÜMÜŞHANE 1 HAKKARİ 1 HATAY 1 1 IĞDIR İSPARTA 2 1 İZMİR 1 KAHRAMANMARAŞ 1 1 1 KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN) 1 1 KARABÜK 1 1 KARS 5 2 2 1 1 KASTAMONU 4 1 1 KAYSERİ 1 1 1 KAYSERİ (YAHYALI) 1 KONYA 2 1 KÜTAHYA 1 MANİSA 2 1 MERSİN 1 MERSİN (SİLİFKE) 1 MUĞLA 1 MUŞ 2 SAKARYA 1 SİİRT 2 SİNOP 1 SİVAS 19. BÖLGE MD. 3 1 ŞANLIURFA 1 1 1 ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR) 1 1 TRABZON 1 1 1 TUNCELİ 1 1 UŞAK 1 VAN 4 2 1 YOZGAT 1 ZONGULDAK 1 TOPLAM 85 8 3 17 5 13 2 2

2 - ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)657 sayılabilir Hükümet Memurları Yasasının 48 inci maddesinde anlatılan evrensel gerekliliği taşımak, b)Son müracaat tarihi itibarıyla (10 Ekim 2014) fakültelerin ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi ya da ülke dışındaki yükseköğretim müesseselerinin alakalı bölümlerinden mezun olma koşulu aranacaktır. c)2014 senesi Kamu Elemanı Tercih Etme Imtihanı sonucu olarak KPSS P3 nokta benzeri en az 70 puana elde etmek. d)Yurdun her yerinde ve arazi koşullarında vazife yapabilecek sıhhat koşullarını taşımak. 3- MÜRACAAT YERİ VE ŞEKLİ Başvurular, elektronik ortamda //personelalimi.dsi.gov.tradresinde yer alan Hükümet Su İşleri Imtihan Müracaat Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü imtihana girmeye doğruluk galip gelen adaylar müracaat formunu imzalı olarak Evrensel Müdürlüğe göndereceklerinden birçıktı alınması zaruridir. Her aday en pek 10 tane tercihte bulunacaktır. Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacağından bizzat ya da posta ile ifade edilecek müracaatlar onay edilmeyecektir.

4 - MÜRACAAT TARİHİ

Başvurular; 01 Ekim 2014 tarihinde başlayacak, 10 Ekim 2014 tarihinde de sona erecektir.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda yer alan ve müracaatı onay edilen adaylar arasından en çok yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere tayin ifade edilecek kadro sayısının üç sert civarı aday (son sıradaki adayla eşdeğer nokta sahalar dahil olmak üzere) sözlü imtihana girmeye doğruluk kazanacaktır.

6 - IMTIHAN TARİHİ VE YERİ

Sözlü imtihana çağrılacak adayların; ad ve soyadları, imtihan yeri, imtihan tarihi ve saati ile alakalı veriler 13 Ekim 2014 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde duyuru edilecektir. Bununla Birlikte adaylara sözlü olmayan bildirimde bulunulmayacaktır.

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözlü imtihana girmeye hak galip gelen adaylar müracaatta yer alırken çıktısını aldıkları Hükümet Su İşleri Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki vesikalarla beraber en geç 17 Ekim 2014 tarihinde Evrensel Müdürlük Çalışan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek ya da Evrensel Müdürlük Çalışan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na elden teslim edeceklerdir. a)Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği (eğitimini yurtdışında bitirmiş olanlar amaçlı diploma denklik belgesinin aslı ya da onaylı örneği), b)KPSS sonuç belgesinin PC çıktısı, c)Üç tane vesikalık fotoğraf. Belgelerin posta ile sevk edilmesi şeklinde, postadaki gecikmeler ya da benzeri nedenlerle 17Ekim 2014 tarihi mesai bitiminden ardından Evrensel Müdürlük kayıtlarına geçtiğimiz müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - GİRİŞ SINAVI KONULARI Giriş imtihanı sözlü/uygulamalı olarak anlam edilecek olup imtihanda adaylar; a)Mesleksel alan bilgisi ve Evrensel Müdürlüğün çalışma sahaları, b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, anlam becerisi ve muhakeme gücü, c)Liyakati, temsil yeteneği , tutum ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Evrensel kabiliyet ve evrensel kültür seviyeyi, d)Biyolojik ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak toplamında surat puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü imtihanda surat üzerinden en az yetmiş puan alanlar oldukça başarılı sayılır.

9 - DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir azasi aracılığıyla verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin surat tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı saptama edilir. Adayların, sözlü sınav puanıyla KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması asal alınarak belirlenmiş başarı puanına göre son başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması şeklinde, sözlü sınav puanı yüksek meydana gelen adaya, sözlü sınav puanının eşit olması halinde ise KPSSP3 puanı yüksek meydana gelen adaya öncelik tanınır. Giriş imtihanı sonuçları, başarı puanı maksimum adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, tayin anlam edilecek kadro sayısı civarı ası l ve yedek listeler belirlenecektir. Giriş Imtihanında oldukça başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan farklı nedenlerle ayrılanların mahaline sınav neticelerinin ilan edildiği tarihten bu yana altı ay müddetle Giriş Imtihanı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak tayin yapılır.

10 - SINAVSONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Başarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup bununla beraber kişilere de sözlü olmayan tebligat yapılacaktır. Adaylar, başarı listesinin ilan edilmesinden bu yana 5 zaman içerisinde Sınav Komisyonuna sözlü olmayan olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz müddetinin bitiminden bu yana yedi iş bugünü içerisinde incelenerek hükme bağlanıp sonuç, adaya sözlü olmayan olarak bildirilir.

11- DİĞER HUSUSLAR

Asıl listede yer sahalardan tayin işlemlerinin inşa edilmesi amaçlı kendilerine deklarasyonlan süre içerisinde olabilitesi yüksek bir mazereti meydana gelmediği takdirde başvurmayanlar ile gereken şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların tayin işlemleri yapılmayacaktır. Atama inşa edilmesi amaçlı kendilerine deklarasyonlan süre içerisinde mazeretsiz olarak müracaat etmeyen ya da ataması yapıldığı takdirde müddeti içerisinde göreve başlamayan adaylar amaçlı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Kendilerine anlam edilecek bildirimde anlatılan süre içerisinde müracaatta bulunmayanlar, tayin işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından rastgele bir tanesini taşımadığının anlaşılması üst kısmına ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve benzer esaslara göre atanacaktır. Atanılan yerde 5 yıl müddetle çalışılması zaruridir. Sınavı kazananlardan, Giriş Imtihanı Başvuru Formunda gerçeğe ters beyanda yer aldığı saptama edilenlerin, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı benzeri, böyle atamaları inşa edilmiş olsa bile bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak isteği mevzubahis olmayacaktır. Bununla Beraber gerçeğe ters beyanda yer aldığı saptama edilenler ile alakalı Türk Hüküm Yasasının alakalı kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata ilanında bulunulacaktır. İLAN OLUNUR.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 21:38

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE