Denizli İhracaatçılar Birliği Personel Alımı

Denizli İhracaatçılar Birliği Personel Alımı

Denizli İhracaatçılar Birliği Personel Alımı
Denizli İhracaatçılar Birliği Personel Alımı
Denizli İhracaatçılar Birliği Personel alımı yapıyor. Denizli İhracaatçılar Birliği bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Personel alımı gerçekleştiriyor. Denizli İhracaatçılar Birliği ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, özel şartlara, istenilen belgelere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Ekonomi Bakanlığı'nca yürütülen "2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında Denizli İhracatçılar Birliğince yürütülmekte olan "Denizli Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi" isimli proje süresince istihdam edilmek üzere; (3 yıl)
-Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren okulların Gıda Mühendisliği - İşletme Mühendisliği -Endüstri Mühendisliğive İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tüm bölümlerinden mezun,
- Yabancı Dil Bilgisi (İngilizce)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.
-Askerliğini yapmış veya muaf(erkek adaylar için)
-Denizli'de ikamet eden/edecek 2 (iki) uzman personel
Belirli Süreli Hizmet Sözleşmeli olarak Sözlü mülakat sonucu alınacaktır.
ADAYLARDA ARANACAK DİĞER ŞARTLAR
a) TürkVatandaşı olmak,
b) Askerlikgöreviniyapmışveyabugörevdenmuafolmak,
c) 18 yaşınıbitirmişolmak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenikötüyekullanma, hileliiflas, ihaleyefesatkarıştırma, ediminifasınafesatkarıştırma, suçtankaynaklananmalvarlığıdeğerleriniaklama, kaçakçılık, vergikaçakçılığıveyahaksız mal edinmesuçlarındanmahkumolmamak,
f) Görevinidevamlıyapmasınaengelherhangibirözrübulunmamak,
Personelin sözleşme imzalanmadan önce genel koşulları taşıdıklarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
g) Birlikler ve TİM dahil, herhangi bir işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2015
Konu ile ilgili başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, Postadaki gecikmeler nedeniyle, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:
1-Başvuru dilekçesi
2-Mezuniyet belgesi örneği
3-YDS belgesi veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi (İngilizce)
4-Kimlik fotokopisi
5-Özgeçmiş
6-Sabıka Kaydı
7-2 (iki) adet fotoğraf
8-Fiilen özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış olması durumunda SGK hizmet dökümü ve bonservis
Sözlü Sınav:
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimizin internet adresinden 15 Nisan 2015 tarihinde duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav; adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır.
Nihai Değerlendirme
Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili kadro için Genel Sekreterliğimize alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adayların sınav bilgileri, onaylanmak üzere Ekonomi Bakanlığı'na gönderilecektir. Onaylanma aşaması sonrası, adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Başvuru Formu için tıklayınız..
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES TELEFON WEB SAYFASI
ADRESİ
DenizliİhracatçılarBirliği GenelSekreterliği(DENİB) Ankara Yolu 10.km 246 Sok. No:8 - Akkale
Pamukkale/DENİZLİ
0(258) 2746688 //www.denib.gov.tr
 
Ayrıntılı Bilgi için : Sanem YILMAZ
Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 16:24

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE