Adalet Bakanlığı 61 Şoför Alımı

Adalet Bakanlığı 61 Şoför Alımı Adalet Bakanlığı bünyesine dahi etmek üzere 61 adet Şoför alımı yapacaktır

Adalet Bakanlığı 61 Şoför Alımı

Adalet Bakanlığı 61 Şoför Alımı

Adalet Bakanlığı bünyesine dahi etmek üzere 61 adet Şoför alımı yapacaktır. Sizde Adalet Bakanlığı Şoför alımı ilanına iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, Genel niteliklere, Başvuru bilgilerine, özel şartlara, Genel şartlara ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

İLAN Adalet Bakanlığından

1) Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 61 kadrolu şoför, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar: a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar ), c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak, d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Kamu haklarından mahrum olmamak, f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar: Şoför kadrosuna atanabilmek için; a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli: Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri: a) Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

8) Sözlü sınav tarihi ve saati: a) 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00'da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler: a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir), b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği), c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği), ç) Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır), d) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan, e) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir). 10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 liste aşağıda gösterilmiştir. Duyurulur.

NOT : 1) Kadrolu şoförlük için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci), teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği sınavlarına başvuramayacaklardır. 2) Kadrolu şoförlük sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır. EK-1: Şoför unvanı için sınav izni verilen yerler EK-2: Başvuru formu EK-1 ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 61 KADROLU ŞOFÖR İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Atanacağı Adalet Komisyonu Birimi Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Adana Adli Yargı Merkez Adana Adliyesi 1 TOPLAM 1 Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Akşehir Adli Yargı Merkez Akşehir Adliyesi 1 TOPLAM 1 Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Antalya Adli Yargı Merkez Antalya Adliyesi 2 TOPLAM 2 Ardahan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ardahan Adli Yargı Merkez Ardahan Adliyesi 1 TOPLAM 1 Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bakırköy Adli Yargı Merkez Bakırköy Adliyesi Mülhakat Büyükçekmece Adliyesi 1 TOPLAM 4 Bandırma Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bandırma Adli Yargı Merkez Bandırma Adliyesi 1 Mülhakat Gönen(Balıkesir) Adliyesi 1 TOPLAM Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bartın Adli Yargı Merkez Bartın Adliyesi 1 Mülhakat Amasra Adliyesi 1 TOPLAM Bilecik Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bilecik Adli Yargı Merkez Bilecik Adliyesi 1 TOPLAM 1 Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bolvadin Adli Yargı Merkez Bolvadin Adliyesi 1 TOPLAM 1 Boyabat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Boyabat Adli Yargı Merkez Boyabat Adliyesi 1 TOPLAM 1 Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Burdur Adli Yargı Mülhakat Bucak Adliyesi 1 TOPLAM 1 Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Burhaniye Adli Yargı Merkez Burhaniye Adliyesi 1 Mülhakat Edremit Adliyesi 1 TOPLAM Ceyhan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ceyhan Adli Yargı Merkez Ceyhan Adliyesi 1 TOPLAM 1 Cizre Adli Yargı İlk Derece Cizre Adli Yargı Merkez Cizre Adliyesi 1

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
YORUMLAR
semerkant mah.süreyya hoca 7 sok. no: 9 TOKAT
semerkant mah.süreyya hoca 7 sok. no: 9 TOKAT - 5 yıl Önce

ben tokatta yaşamaktayım 3 cocuk babasıyım iş ilanınızı gördüm baş vuruda bulunmak istiyorum src begelerım ve E sınıfı ehliyete sahibim ilgililerin arz eder hayırlı işler dilerim