Üniversiteye KPSS Şartı Olmadan Personel Alınıyor! Başvuru Süreci Başladı!

Resmi Gazete'de yeni ilanlar yayımlandı. KPSS şartı olmadan Üniversiteye kamu personeli alınacak. Süreç başladı. İşte şartlar ve detaylar.

Üniversiteye KPSS Şartı Olmadan Personel Alınıyor! Başvuru Süreci Başladı!

Hakkari Üniversitesi tarafından yayımlanmış olan ilana göre üniversiteye KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapılacağı belirtildi. 12 Şubat 2020 tarihi itibari ile başvuru süreci başlamış olan ilan için detayları sizlere aktarıyoruz.

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Hakkari Üniversitesi bünyesine canlı model pozisyonunda personel alacak. Bu kapsamda 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için çalıştırılmak üzere 1kişilik boşluk ile canlı model alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

f) Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda belirlenecektir.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenilecektir.). Vücut bütünlüğüne sahip olmak ve En az lise mezunu olmak şartı aranacak.

BAŞVURULAR:

Hakkari üniversitesine personel alımı başvuru süreci 12 Şubat 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 26 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 21:31
YORUM EKLE