TÜRKSAT 5 Farklı Alanda Yüksek Maaşla Personel Alım İlanı Yayımladı

TÜRKSAT bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı 5 alanda personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru Şartları ve Alım Kadroları haberimizde.

TÜRKSAT 5 Farklı Alanda Yüksek Maaşla Personel Alım İlanı Yayımladı

Çeşitli alanlarda personel alımı faliyetlerine devam eden TÜRKSAT 23 haziran 2002 tarihi itibari ile de yeni ilanlar yayımladı. Yüksek Maaş ile alım yapacak TÜRKSAT başvuruları İnternet ortamında alacak. Ayrıca TÜRKSAT bugün yayımladığı ilanlar ile Ankara ve İzmir illerinde bulunan birimlerine alım yapacak. İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar.

ALIM KADROLARI NEDİR?

  • BT Güvenlik Operasyon Uzmanı (BT-GO)
  • BT Yazılım Mimarı (BT-YM)
  • BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (DevOps) (DevOps)
  • BT Linux - Unix Uzmanı (Linux-Unix)
  • BT Yazılım Geliştirme Uzmanı (OpenStack) (OpenStack)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türksat Personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar öncelikle genel niteliklere sahip olmak zorundadırlar. Her kadro içni ayrı bir nitelik aranmakta olup özel şartlara Türksat resmi kariyer adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını sadece İnternet ortamından yapabileceklerdir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx adresi üzerinden hesap oluşturup veya mevcut hesabına giriş yapıp başvurularını gerçekleştirebilirler.

YORUM EKLE