TÜBİTAK TÜSSİDE KPSS'siz Kamu Personeli Alımı

TÜBİTAK TÜSSİDE yapmış olduğu duyurusunda personel alımı gerçekleştireceğini bildiri. Farklı pozisyonlarda KPSS şartı olmadan alım olacak. İşte detaylar.

TÜBİTAK TÜSSİDE KPSS'siz Kamu Personeli Alımı
TÜBİTAK TÜSSİDE Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesinde bulunan personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyon ve niteliklerde toplamda 12 personel alımı yapacak. Alımlar Gebze/KOCAELİ ilinde yapılacak. 

Alınacak adaylardan, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi bulunmaması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumu olmaması, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak, şartları aranmaktadır. Ayrıca özel şartlarda aranmakta olup bu şartlara uygun olan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 23 Şubat 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, “www.tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. İlanın tam metni için Buraya Tıklaynız.

YORUM EKLE