TÜBİTAK Sağlık ve Ar-GE Personeli Alım İlanı Yayımladı!

Resmi Gazete'de 30 Ekim 2019 tarihi ile personel alımı ilanı yayımlandı! TÜBİTAK KPSS Şartı Olmadan farklı alanlarda personel alımı yapacak. İşte detaylar.

TÜBİTAK Sağlık ve Ar-GE Personeli Alım İlanı Yayımladı!

TÜBİTAK personel alımı ilanı yayımladı. 30 Ekim 2019 tarihi itibari ile yayımladığı ilana göre bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak için fakrlı pozisyonlarda personel alımı yapacağını belirtti. Ayrıca adaylardna Kamu Personeli Seçme Sıanvı şartı aranmayacak olup alımlar'da farklı illere yapılacak. İşte ilanların detayları şöyledir.

TÜBİTAK SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI:

TÜBİTAK, Başkanlık İdari Hşzmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde görev yapmak üzere işyeri heimi alacağın belirtti. Alımlar Ankara ili için geçerli olup adaylardan özel olarak, Tıp Fakültesi mezunu olmak ve ÇSGB onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi” ne sahip olmak. Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranacak.

TÜBİTAK AR-GE PERSONELİ ALIM İLANI:

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği, İleri Teknoloj,ler Araştırma merkezine ( BİLGEM ) bağlı test ve değerlendirme Başkan yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere Kocaeli ilinde 15 Ar-Ge Personeli ( Araştırmacı ) alımı yapacak.

Adaylardan özel Olarak Lisans Bölümleri Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak şartı aranacak.

GENEL ŞARTLAR NEDİR?

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
  • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURULAR:

TÜBİTAK İşyeri Hekimi ve Araştırmacı personel alımı içni başvuru süreci ilanların yayım tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 20/11/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular "www.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Ayrıca ilanlar hakknda detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Personeli Alım İlanı

Ar-Ge Personeli Alım İlanı

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 00:30
YORUM EKLE