TÜBİTAK En Az Lise Mezunu 7 Farklı İlan İle 86 Personel ve Memur Alım İlanı Yayımladı!

TÜBİTAK bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda personel alımı yapılacak. Peki Alım kadroları ve ilanların detayları nedir?

TÜBİTAK En Az Lise Mezunu 7 Farklı İlan İle 86 Personel ve Memur Alım İlanı Yayımladı!

TÜBİTAK resmi İnternet adresi üzerinde yayımladığı ilana göre 7 farklı ilan ile personel alacak. İşin Olsa ekibi olarak sizler için hazırladığımız bu haberimizde sizlere TÜBİTAK personel alımı ilanları hakkında detayları aktaracağız.

7 FARKLI ALANDA 86 KİŞİ ALINACAK!

TÜBİTAK Ankara ve Gebze illerinde bulunan birimlerine memur ve personel kadrolarında personel alımı yapılacağını bildirdi. Toplamda 86 kişilik kadro ile alım yapılacak olup farklı pozisyonlar alıyor. İşte birim ve kadro dağılımı şöyledir.

TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü ( EUKAE ) 9 Teknisyen Alınacak.

TÜBİTAK SAGE Lisans Mezunu 65 Stajyer ve Lise Mezunu 7 Stajyer alacak. Sadece Stajyer alımları Ankara ilinde yapılacak.

TÜBİTAK BİLGEM İnsan Kaynakları Birimine 2 kişi, Mal İzleme Birimine 6 ve Muhaseve birimine 2 kişi alacağını bildirdi.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır). 

BAŞVURULAR:

İlgili ilanlar için başvuru süreci başlamış olup başvurular Online olarak yapılacaktır. Bu kapsamda STajyer alımları için 14 Mayıs, TÜBİTAK BİLGEM ALımları için 18 Mayıs ve Teknisyen alımları için 27 Nisan 2020 tarihlerinde başvurular sona erecektir.

İLANLARIN DETAYLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

YORUM EKLE