Selçuk Üniversitesi KPSS Puanı İle Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımlandı!

Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanan ilana göre sağlık alanında personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar.

Selçuk Üniversitesi KPSS Puanı İle Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımlandı!

Kasım ayı personel alımı ilanları yayımlanmaya başladı.01 Kasım 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre Selçuk Üniversitesi bünyesindeki eksikliği gidermek için 1 kişilik boş kadro ile sağlık personeli alımı yapacağını açıkladı. Ayrıca deneyimli olan adayların başvuru yapabileceği ilanın detayları şöyledir.

ALIM YAPILACAK POZİSYON?

Selçuk Üniversitesi Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) pozisyonunda En az 2 (iki) yıl Perfüzyonist mesleki deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek ve Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokullardan mezun veya diğer Lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında Yüksek Lisans yapmış olmak şartı ile 1 personel alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 2018 Lisans KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,

BAŞVURULAR:

Selçuk Üniversitesi personel alımı için başvuru süreci ilanın yayım tarihi olan 01 Kasım 2019 tarihi itibari ile başvurularına başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (//hastane.selcuk.edu.tr web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE