Sağlık Bakanlığı Proje Kapsamında 21 Personel Alımı Yapıyor! KPSS Şartı Yok

Sağlık Bakanlığı yeni bir duyuru yayımladı. Proje Kapsamında KPSS Şartı Olmadan 21 Personel Alımı Yapılacak. İşte kadrolar ve başvuru şartları.

Sağlık Bakanlığı Proje Kapsamında 21 Personel Alımı Yapıyor! KPSS Şartı Yok

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığına bağlı olan Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Danışma projesi kapsamında 21 personel istihdam edilecek. Söz konusu olan Proje Sağlık Sisteminin güçlendirilmesi ve desteklenmesi yönünde yapılacak olup Danışma Proje süresi Haziran 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak olup bu yönde tam zamanlı çalışacak personel alınacak.

Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 12 ay olup danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

HANGİ KADROLARA İSTİHDAM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 21 personel alımı yapacak. Buna göre, 4 İş Analisti, 1 İş Zekası Geliştirme Danışmanı, 4 Karar Destek Uzmanı,1 Kıdemli Yazılım Mimarı, 2 Veri Kalitesi, Test ve  Analiz Uzmanı, 2 Veri Tabanı Danışmanı, 3 Yapay Zeka Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Danışmanı ve 3 Yazılım Test Personeli kadrolarına istihdam sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İş Analisti Danışmanı Şartları:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. İş Zekası uygulamaları, BT, yazılım geliştirme süreçleri, veri yapıları ve algoritmalar, iş ve süreç analizlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

3. MS Office uygulamaları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

4. Visio / Enterprise Architect araçlarından birini kullanabilmek, Mockup – Wireframe çizerek prototip oluşturabilmek,

Yazılım Test Personeli Başvuru Şartları:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Yazılım test süreçleri, validasyon, test planı hazırlama ve raporlama faaliyetlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

3. AGILE yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık kanıtlanabilir deneyim veya geçerli sertifika sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme Danışmanı Başvuru Şartları:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri 1. fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2. Yazılım geliştirme alanında en az 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak.
3. Angular JS, Node JS, Jquery vb. JavaScript Framework üzerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak
4. Microsoft.NET konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
5. NET Core ile yazılım geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.
6. Web Tabanlı Uygulama ve Web Servis geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
7. Oracle veya SQL Server veya açık kaynak kodlu veri tabanları üzerinde yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
8. PL/SQL veya T-SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
9. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

Veri Tabanı Danışmanı Başvuru Şartları :

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2. Veritabanı sistemleri yönetimi (tercihen Oracle ve MS SQL), yedekli çalışma, yük dağılımı, yedekleme, kurtarma, performans/SQL iyileştirme, konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,
3. Veritabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı  konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
4. Sistemlerin sürekliliği konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak (RAC, Always On, Replication).
5. PL/SQL, T-SQL veya PL/PGSQL konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.

Veri Kalitesi Analiz ve test uzmanı Başvuru Şartları:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2. BI proje süreçlerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,
3. MCSA SQL Server veya MCSE SQL Data Platform alanlarında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
4. Veri yönetimi, istatistik konularında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
5. PythonR, Java, Scala vb. programlama dillerinde en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak, 
6. PL/SQL veya T-SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Kıdemli Yazılım Mimarı Şartları:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2. Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,
3. Angular JS, Node JS, Jquery vb. JavaScript Framework üzerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
4. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,
5. NoSQL ve/veya Bigdata Analytics süreçlerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak, 
6. AGILE yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
7. Oracle veya SQL Server veya açık kaynak kodlu veritabanlarında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

Karar Destek Uzmanı Başvuru Şartları:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2. Veri tabanı sistemleri üzerinde sorgulama (PL-SQL, T-SQL, QL) konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
3. İş zekâsı uygulamaları konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
4. ODI, SSIS, Streamsets veya benzeri bir data entegrasyon aracında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
5. Team Foundation Server, Jira veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

İş Zekası Geliştirme Danışmanı Başvuru Şartları:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2. İş Zekası geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak
3. Veri ambarı modelleme ve tasarımı, ETL geliştirme ve bakımlarını yapma konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
4. Python, R, Scala vb. programlama dillerinden en az birinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak, 
5. Hadoop, HDFS, Map/Reduce, Kudu, Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, Impala vb. büyük veri teknolojileri konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
6. Cloudera, Hortoonworks vb. büyük veri çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
7. MongoDb, Cassandra vb. NoSQL çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak, 
8. Business Objects, Oracle BI, Qlikview, Tableau, Cognos vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarıdan en az birinde modelleme, tasarım, ileri raporlama, dashboard geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

Yapay Zeka Uzmanı Başvuru Şartları :

1. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik ve ilgili diğer teknik bölümlerinde en az Lisans derecesine sahip olmak,
2. Java, Java Script, Web uygulamaları ve SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
3. Makine öğrenimi, NLP, Derin Öğrenme ve Analiz konularında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,
4. Aktif kullanılan yapay zeka teknolojilerinde (Tensorflow, PyTorch vs.) deneyim sahibi olmak,
5. Python veya R programlama dillerinde en az 1 (bir) yıllık deneyimli olmak, 

BAŞVURULAR:

Sağlık Bakanlığı Personel alım ilanına başvurular ilanların yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 21 Mayıs 2019 tarihine kadar decam edecektir. Adaylar başvurularını T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne şahsen veya Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara adresine posta yolu ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlanlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayarak Sağlık bakanlığının yayımladığı duyuruya ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2019, 12:22
YORUM EKLE