Sağlık Bakanlığı 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Personel Alımı Hakkın Duyuru

Sağlık Bakanlığından 24 Mayıs 2022 gelen duyuru ile 2828 Sayılı Kanun kapsamında personel alımı için yerleştirme sonuçları sonrası atama duyurusu hakkında ilan yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Personel Alımı Hakkın Duyuru

Her yıl Aile, Çalışa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kılavuz ile 2828 Sayılı kanun kapamında olmak üzere binlerce memur alımarı yapılıyor.

Sağlı bakanlığına yapılacak personel alımı atamaları ile atama sonuçları sonrası adaylara belge ve Mal Bildirim Beyannamesi Yayımlandı.

Aile Bakanlığından gelen duyuru ile 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığına oldukça fazla personel alımı yapılacağı açıklammıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göre Yerleştirme işlemleri sonrası başvuru formu ve istenen belgeler yayımlandı.

Bu kapsamda taşra teşkilatı kadrolarına, 2828 Sayılı Kanun kapsamında aday memur statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları; İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Göreve Başlama İşlemleri Başvuru Tarihleri:

Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 24 05 2022 – 03 06 2021 tarihleri arasında Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2828 Sayılı Kanun İle Personel Adaylarından İstenen Belgeler:

1- İnternet adresimizde yayımlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir )

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

3- Mezuniyet Belgesi;

• Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

• Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

• Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,

• Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

• Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,

• Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

4- 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

5- Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

6- 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7- Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

9- Adli sicil ve Arşiv kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan belge kabul edilecektir) .

 İlan Metni ve Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler  

Başvuru Formu Ek-1

 Mal Bildirim Beyannamesi Ek-2

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 17:55
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hilal Arısüt
Hilal Arısüt - 7 ay Önce

Temizlik