Sağlık Bakanlığı 2021/3 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Personel Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayımlandı. Bakanlık 2021 yılı 3. dönem kapsamında uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 2021/3 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Personel Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Beklenen duyuru Bakanlıktan gelmiş olup Sağlık Bakanlığı 2021 yılı 3. Dönem İlk Defe ve Yeniden Atama Kurası ile ile farklı alanlarda atama yapılacak. Bakanlık Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında Bakanlığa bağlı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlar için açıktan kura ve atama yapılacak.

Sağlık Bakanlığının 2021/3 atama kurası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

ATAMA KURASINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sağlık Bakanlığı Atama Kurasına göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bunun dışında,

  • Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
  • İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler, 4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
  • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 16 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
  • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
  • 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

KURAYA BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2021/3 Sağlık Bakanlığı atama kurasına başvurular 12 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 16 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2021/3 ATAMA KURASI İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
feride
feride - 2 yıl Önce

40 bin nezaman duyurmaktadır merakla bekliyoruz

Ali Şahintekin
Ali Şahintekin - 2 yıl Önce

Bu ilan Cumhurbaşkanı'nın duyurduğu 40 bin atama ile mi ilgili acaba? Değildir herhalde