Sağlık Bakanlığı 2021/2 Atama Kurası( Tabip ve Eczacı Alımı) Başvurusu Başladı!

Sağlık Bakanlığı ilan yayımladı. İkinci dönem atamaları yapılacak olup başvuru süreci başladı. Peki atama kurasına kimler katılacak?

Sağlık Bakanlığı 2021/2 Atama Kurası( Tabip ve Eczacı Alımı) Başvurusu Başladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen duyuru Bugün yayımlandı. 2021 yılı atama takvimi yayımlanmış olup Tabip ve Eczacı atamaları yapılacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanını 7 Eylül 2021 tarihi ile yayımlamış olup başvuru süreci Bugün itibari ile başlamıştır.

Sağlık Bakanlığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri yapılacak.

Kuraya katılmak için 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki niteliklerin taşınıyor olması gerekmektedir.

KİMLER KURAYA BAŞVURAMAYACAK?

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

ATAMA BAŞVURUSU BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı 2021/2 atama kurası için başvurular başladı. Başvuru süreci 8 Eylül 2021 tarihi ile 14 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre Atama Kurası Başvuruları PBS üzerinden başvuruların yapılması gereklidir. Başvuru sonuçları ise 22 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.

ATAMA KURASI İLANI BURADA

YORUM EKLE