Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa Veya Yeniden Atama Kurası İlanı Yayımladı

Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayımladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa Veya Yeniden Atama Kurası İlanı Yayımladı

Sağlık Bakanlığından gelen duyuruya göre 2020 yılı için 3 üncü defa atama kurası yapılacakç Bu yönde Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların ataması yapılacak.

ATAMASI YAPILACAK KADROLAR:

Sağlık Bakanlığı söz konusu atama kurasını uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapacak. Atamalar ilk deya veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Eczacı ünvanına sahip adaylar için 1. defa yerleştirme ve 2. defa yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak. Dİğer kadrolar için ise 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

Bu bağlama Eczacı alımları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılacak olup eczacı adaylardan yabancı dil istenmetedir.

Diğer kadrolar olan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi Sağlık Bakanlığına veya bağlı kuruluşlarına yapılacak.

KİMLER KURAYA KATILABİLİR?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (//sbu2.saglik.gov.tr/ drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

KURAYA BAŞVURULAR:

Sağlık Bakanlığının atama kurasına başvuru yapacak adaylar 29 Haziran 2020 tarihi itibari ile başlayabilecek. En geç 02 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru alınacak. Başvurular sadece Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

KURA İLANININ TAM METNİ BURADA

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 11:00
YORUM EKLE