Resmi Gazete'de 60 KPSS Puanı İle Kadın Erkek İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı!

Resmi Gazete'nin 28 Ekim 2019 tarihli yayımına göre belediyeye KPSS 60 puan ile itfaiye eri alımı ilanı yayımlandı. İşte adaylardan aranan şartlar ve detaylar.

Resmi Gazete'de 60 KPSS Puanı İle Kadın Erkek İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı!

Resmi Gazete'de yeni personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Çorum Belediyesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere KPSS puanı ile itfaiye eri alımı yapacağını ilan etti. Bu kapsamda Çorum Belediyesi İlk defa atanmak üzere 657 Sayılı Delvet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 10 itfaiye eri alımı yapacak.

İşin Olsa ekibi olarak daha önceki haberlerimizde de Çorum Belediyesi'nin itfaiye eri alımı yapacağını belirtmiştik. Ancak henüz ilandna haberdar olmayan adaylar için ilan hakkında bir kez daha detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Belediye: Çorum Belediyesi

Alım Pozisyonu: İtfaiye Eri

KPSS Puanı ve Türü: KPSSP93 puan türünden en az 60 puan

Cinsiyet: Kadın Erkek

Kadro Derecesi: 9

Kadro Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak
 • İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93 Önlisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 •  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURULAR:

Çorum Belediyesine personel alımı başvuruları 18 Kasım 2019 tarihinde başlayacak olup en geç 22 kasım 2019 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte i Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE