PTT 5 Bin Personel Alımı Kadro Dağılımı, Genel ve Özel Şartlar Nedir?

PTT yeni 5 bin personel alımı için adaylardan aranan genel ve özel şartlar ne olacak? Hangi kadrolara alım yapılacak ve ilan ne zaman yayımlanacak?

PTT 5 Bin Personel Alımı Kadro Dağılımı, Genel ve Özel Şartlar Nedir?

PTT 2019 yılı için hala personel alımı ilanını yayımlamadı. Adayların 7 aydır bekleyişleri devam ediyor. Yapılan açıklamalara ve duyurulara bakılacak olunursa PTT bünyesine 5 bin yeni personel alımı yapacak. Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde PTT personel alımı hakkında detayları sizlerle paylaşacak ve sizler bilgilendireceğiz. Bu haberimizde alım yapılacak kadrolara, başvuru şartlarıba, özel şartlar ave diğer bilgilere ulaşabileceksiniz.

PTT YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT 2018 yılında 5 bin personel alımı yapmıştı. Alımlar Mayıs ayı içerisinde duyuruldu ve adaylar tüm aşamaları geçerek göreve başladılar. Her yıl yapılan PTT perosnel alımı içn 2019 yılı alımlarını henüz yapmadı. Adaylar 7 aydır bir süreden fazla bekliyorlar. Peki ilan ne zaman yayımlanacak?

ALIMLAR 2020 YILINAMI KALDI?

2019 yılının son ayları gelmesi ile birlkte PTT personel alımında kafalarda soru işareti olmaya başladı. Adayların uzun süredir bekleyişi artık so bulmalı. Ancak yapılan açıklamalara göre alımlar 2020 yılına kalabilir. Ancak yinede bu yönde kesi bir açıklama ve duyuru yok. Umuyoruz ki alımlar Arlaık ayı içerisinde yapılır ve 2020 yılı için yeni alımlara yer açılır. Çünkü PTT yaptığı açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapacağını belirtmişti.

PTT personel alımını bekleyen kadın erkek adaylar burada. TIKLA SENDE KATIL

GENEL ŞARTLAR NEDİR?

PTT 2019 yılı için personel alımı duyuru yapmadı. Ancak her yıl yapılan alımlara göre adaylardan aranmış lartlar şöyledir.

 • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 • Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

KADRO DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLARI:

Avukat pozisyonlarına başvurabilmek için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Avukatlık ruhsatını almış olmak.

Mimar pozisyonlarına başvurabilmek için;Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,

Mühendis pozisyonlarına başvurabilmek için;Fakültelerin ilgili alanlarındaki listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için; Fakültelerin lilgili bölümlerden mezun olmak,

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için; Fakültelerin ilgili bölümlerden mezun olmak.

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için; Fakültelerin ilgili bbölümlerden mezun olmak,

Tekniker pozisyonlarına başvurabilmek için; İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ilgili teknik bölümlerinden mezun olmak.

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık,Pazarlama,Lojistik  ) pozisyonlarına başvurabilmek için;En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının,ilgili bölümlerinden mezun olmak ve SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.

Postacı pozisyonuna başvurabilmek için; İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ilgili bölümlerinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.). Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

YORUM EKLE