Mevlana Kalkınma Ajansı 6 Personel Alımı İçin İlan Yayımladı! KPSS'li veya KPSS siz

Mevlana Kalkınma Ajansı bünyesindeki personel eksikliğini gidermek üzere farklı alanlarda personel alımı yapacağını bildirdi. Peki şartlar ve kadrolar nedir?

Mevlana Kalkınma Ajansı 6 Personel Alımı İçin İlan Yayımladı! KPSS'li veya KPSS siz

Resmş Gazete'nin 18 Mayıs 2020 tarihli yayımladığı ilanlara göre kamuya Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Mevlana Kalkınma Ajansı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli” olmak üzere toplamda 6 kili alacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

KPSS ile veya KPSS Olmdan Alım!

Kalkınma ajansları bünyelerine personel alımı için adaylaran KPSS şartı arıyor. Ancak bazı pozisyonlar için KPSS siz personel alımı yapılıyor. Bu bağlamda İç denetçi alımlarında YDS, Hukuk alımlarında, İstatistik, Ziraat Mühendisi ve Sosyoloji alımlarında KPSS şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, 08 Haziran 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE