Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KPSS'li KPSS'siz Personel Alımı İlanı 2020

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KPSS puanı ile veya KPSS olmadan farklı alanlarda personel alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre dağılım şöyledir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KPSS'li KPSS'siz Personel Alımı İlanı 2020

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre KPSS puanı ile veya KPSS puanı olmaksızın personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ( KUDAKA ) 9 kşilik boş kadrosu ile, 1 (bir) İç Denetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 4 (dört) ve iş tecrübesi ile 2 (iki) olmak üzere toplamda 6 (altı) Uzman Personel ve KPSS Puanı veya iş tecrübesi ile 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Genel Başvuru Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

g) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.

KPSS Puanı veya YDS Puanı şartı Detayları:

KUDAKA personel alımlarında KPSSp uanı veya Tecrübe şartı ile alım yapılmakta ve aynı zamanda adaylar Yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı başvuruları 20 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayack olup en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece son başvuru tarihine kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ BURADA

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 22:15
YORUM EKLE