KPSS'siz Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alınacak: İşte Başvuru Şartları..

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) üzerinden 8 güvenlik görevlisi ve 14 temizlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartlarında KPSS şartının olmadığı için yoğun bir başvuru süreci olacağı tahmin ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

KPSS'siz Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alınacak: İşte Başvuru Şartları..

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) aracılığı ile 14 temizlik görevlisi ve 8 güvenlik görevlisi alacağının duyurusunu yaptı. KPSS şartının olmamasından dolayı yoğun talep olacağı tahmin ediliyor. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar..

Yayınlanan İlanda " Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulacanak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 14 temizlik görevlisi ve 8 güvenlik görevlisi alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir." açıklamasında bulunuldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.


TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Lise ve dengi okul mezunu olmak,
18 – 35 yaş arasında olmak.


GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Lise ve dengi okul mezunu olmak
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak,


KURA TARİHİ VE YERİ

25/09/2019 tarihinde saat 10:30’da Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Blv. No:13, 43020 adresinde bulunan Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniverstemiz web sayfasında https://ksbu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
Her aday,  İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.
Talepler Kütahya Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Kütahya’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://ksbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

YORUM EKLE