Kıyı Emniyeti 2020 Kamu Personeli Alımı Sınav ( Mülakat ) Tarihleri ve İstenen Belgeler Açıklandı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden gelmiş olan duyuruya göre 112 personel alımı için sınav tarihleri ve yerleri açıklandı. İşte kadrosuna göre sınav tarihleri

Kıyı Emniyeti 2020 Kamu Personeli Alımı Sınav ( Mülakat ) Tarihleri ve İstenen Belgeler Açıklandı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği giderebilmek için 112 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını bildirmişti. Söz konusu duyuru 11 Mayıs 2020 tarihi itbari ile yayımlanmış olup 5 günlük süre içerisinde yani 15 Mayıs 2002 tarihinde sona ermişti. Bu kapsamda sözlü mülakat tarihlerini ve istenen belgeleri bekleyen adaylar için müjdeli haber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden geldi.

SÖZLÜ SINAV ( MÜLAKAT ) TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden gelen duyuruya göre sözlü sınava katılcak adaylar için duyuru yapıldı. Bu yönde kadrosuna ve başvuru sırasına göre sözlü sınav tarihi belirleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Mühendis, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Büro Memuru, Makine Mühendisi, Gözcü Muhasebeci, Avukat, Gemici, İkinci Kaptan, Güverte Eksvatörü, Tahsiliye personeli kadrolarında sözlü sınavlara 03 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olup 11 Haziran 2020 tarihine kadar sözlü sınav devam edecek.

Sınav tarihleri iş gici istem numarası göre değişiyor ve sınav saatleride farklıdır. İşte sınav tarihleri.

KADROSUNA GÖRE SINAV'DA STENEN BELGELER NEDİR?

11/15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilen personel alımına ilişkin, Türkiye İş Kurumundan gönderilen aday listeleri ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Adayların sözlü sınava (mülakata) aşağıda belirtilen evraklar ve resimli CV ile katılım sağlamaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen tahsil düzeyine, yeterliliğe ve iş tecrübesine sahip olmayanların ya da belirtilen evrakları getirmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav tarihleri diğer duyuruda belirtilmiş olup, adayların sınav tarih ve saatlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

2.Kaptan adaylar;

1-)Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinin mezunu olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) En az Uzakyol 1.Zabiti yada üst yeterlilik belge fotokopisi
3-) Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikaların (stcw vb.) fotokopileri
5-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
6-)Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Yukarıda belirtilen evrakları sözlü sınava(mülakata) gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

2.Mühendis adaylar;

1-)Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden birinin mezunu olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) En az Uzakyol 2.Mühendis yada üst yeterlilik belge fotokopisi
3-)2.Mühendis ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikaların (stcw vb.) fotokopileri
5-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
6-)Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Gemici adaylar;

1-)Önlisans mezunu olunduğuna dair diploma fotokopi (üst ve alt tahsil düzeye sahip adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
2-)Usta Gemici ya da üst yeterlilik belge fotokopisi
3-) Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikaların (stcw vb.) fotokopileri
5-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
6-)Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Tahlisiye Personeli adaylar;

1-)Önlisans mezunu olunduğuna dair diploma fotokopi (üst ve alt tahsil düzeye sahip adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
2-) En az Gemici veya Yağcı gemiadamı yeterlilik belge fotokopisi
3-) Yüzme bilmek (Yüzme bilinip bilinilmediğini uygulamalı olarak test edilecektir.)
4-) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikaların (stcw vb.) fotokopileri
5-) Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
6-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

2 kişilik 5494883 talep numaralı Büro Personeli(Memur) adaylar;

1-)Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopi
2-) Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
3-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

3 kişilik 5494932 talep numaralı Büro Personeli(Memur) adaylar;

1-)Meslek yüksekokulların maliye, muhasebe, muhasebe ve vergi uygulamaları, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe ve finans, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, finans, finans ve muhasebe, işletme-muhasebe bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopi.
2-) Muhasebe alanında asgari 1 yıl iş tecrübesine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
3-) Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
4-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

4 kişilik , 5494931 talep numaralı Büro Personeli(Memur) adaylar;

1-)Meslek yüksekokulların deniz ve liman işletmeciliği, lojistik, deniz brokerliği bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi
2-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
3-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

4 kişilik 5494875 talep numaralı Büro Personeli(Memur) adaylar;

1-)Meslek yüksekokulu dış ticaret, lojistik, ulaştırma ve lojistik, uluslararası lojistik, uluslararası taşımacılık ve lojistik, uluslararası ticaret, uluslararası taşımacılık ve yönetimi, uluslararası ticaret ve yönetimi, gümrük işleri, gümrük işletme, ihracat-ithalat bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi
2-)Firmaların stok kontrol veya yönetimi, malzeme tedarik ve satın alma, ithalat-ihracat, gümrükleme, lojistik alanlarının birinde asgari 2 yıl iş tecrübesine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
3-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
4-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

1 kişilik 5494929 talep numaralı Büro Personeli(Memur) adaylar;

1-)Üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümlerin birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi
2-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
3-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

1 kişilik 5494871 talep numaralı Büro Personeli(Memur) adaylar;

1-)Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.

2-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
3-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

1 kişilik 5494927 talep numaralı Büro Personeli(Memur) adaylar;

1-)Önlisans mezunu olunduğuna dair diploma fotokopi (üst ve alt tahsil düzeye sahip adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
2-) GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC), GMDSS Birinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO), GMDSS İkinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) yeterlik belge fotokopisi
3-) Asgari ( 2 ) yıl deniz. hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

3 kişilik 5494925 talep numaralı Mühendis adaylar;

1-)Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerin birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) En az uzakyol vardiya mühendisi yeterlilik fotokopisi
3-) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu olanların bu mühendislik alanında asgari 2 yıl hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik  hizmet dökümleri fotokopisi(uzakyol vardiya mühendisi yeterlik şartı aranmayacaktır)
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

1 kişilik 5494860 talep numaralı Mühendis adaylar;

1-) Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (E) düzeyinde puan alındığına dair belge fotokopisi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belgenin fotokopisi
3-) İnşaat Mühendisliği alanında asgari 3 yıl hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

1 kişilik 5494856 talep numaralı Mühendis adaylar;

1-) Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (E) düzeyinde puan alındığına dair belge fotokopisi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belgenin fotokopisi
3-) Makine Mühendisliği alanında asgari 3 yıl hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi


1 kişilik 5494921 talep numaralı Mühendis adaylar;

1-) Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (E) düzeyinde puan alındığına dair belge fotokopisi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belgenin fotokopisi
3-)Mühendislik alanında asgari 3 yıl hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi


1 kişilik 5494851 talep numaralı Mühendis adaylar;

1-)Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-)Bilişim teknolojileri alanında en az 2 yıl iş tecrübesine dair hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü belge fotokopileri
3-)CCNP sertifika fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

1 kişilik 5494780 talep numaralı Mühendis adaylar;

1-)Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) Sistem yöneticisi olarak en az 2 yıl iş tecrübesine dair hizmet belgesi ve sosyal güvenlikkurumu hizmet dökümü fotokopisi
3-) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifika fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Makine Enspektörü adaylar;(talep numarası 5494951)

1-)Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) Uzakyol Başmühendis yeterlilik fotokopisi
3-) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu olanların bu mühendislik alanında asgari 5 yıl hizmeti bulunduğuna dair hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü fotokopisi (uzakyol başmühendis yeterlik şartı aranmayacaktır)
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Güverte Enspektörü adaylar;

1-) Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2-) Uzakyol Kaptan yeterlilik fotokopisi
3-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
4-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Gözcü Muhabereci adaylar;

1-)Önlisans mezunu olunduğuna dair diploma fotokopi (üst ve alt tahsil düzeye sahip adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
2-)GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC), GMDSS Birinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO), GMDSS İkinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) yeterlik belge fotokopisi
3-) Asgari ( 2 ) yıl deniz hizmetine dair hizmet belgeleri ve e devletten alınacak sosyal güvenlik hizmet dökümleri fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Avukat adaylar;

1-) Hukuk Fakültesi mezunu olunduğuna dair diploma fotokopisi
2-)Avukatlık ruhsatı fotokopisi
3-) İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (E) düzeyinde puan alındığına dair belge fotokopisi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belge fotokopisi
4-)Adli Sicil Kaydı Belge Fotokopisi (e devletten)
5-) Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

SINAVA GİRECEK ADAY LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 00:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali
Ali - 3 yıl Önce

WhatsApp grubu var mı