Kararname Çıktı! Kamu Kurumlarına Bin 257 Kadro Verildi!

Beklenen karrname çıktı. Kararname sonrasında bir çok bakanlığa personel alımları gerçekleşecek. Toplamda 1257 kadro verildi. Detaylar haberde.

Kararname Çıktı! Kamu Kurumlarına Bin 257 Kadro Verildi!

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020’de personel alımlarına ilişkin haber niteliğinde olan 2019-386 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Buna göre kamu idare, kurum ve kuruluşlarının yapabilecekleri atama sayılarına ilişkin 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Karan eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Karaim yürürlüğe konulmasına, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir ifadelerine yer verildi.

Kontenjan ve Kadro Dağılımları Nasıl?

İçişleri Bakanlığına 200, Ticaret Bakanlığına 7, Avrupa Birliği Başkanlığına 20, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 200, Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 30 olmak üzere toplam 457 memur alımı için atama izni verildi.

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’na 200, Ticaret Bakanlığı’na 7, Avrupa Birliği Başkanlığı’na 20, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 200, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’na 30 olmak üzere toplamda 457 kadro tahsis edildi.

06/11/2019 Tarihli Ve 2019/386 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

MADDE 1 - (1) Bazı kamu idare, kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 4/2/2019 tarihli ve2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara ekli listelerde belirtilen atama sayılarına ilave olarakkullanabilecekleri atama sayıları ekli (l)jve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2 - (1) 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesininbirinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir."ö) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yükseköğretim biriminidevreden üniversitelerden söz konusu birimleri devralan üniversitelerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dilderslerini vermek üzere kullanılacak öğretim görevlisi kadrolarına Yükseköğretim Kurulunca belirleneceksayıyı geçmemek üzere yapılacak atamalar,"

MADDE 3 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019, 17:09
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mahmut47
Mahmut47 - 2 yıl Önce

Biz typ den de kadro istiyoruz

Batuhan ÖZTÜRK
Batuhan ÖZTÜRK @Mahmut47 - 2 yıl Önce

Typ icin calisma ne zaman yapilacak acaba