Kalkınkınam Ajanslarına Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanlara göre iki kalkınama ajansı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere personel alımı başvuruları başladı.

Kalkınkınam Ajanslarına Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı!

Geçtiğimi haftakarda Resmi Gazete'de yayımlanmış olan duyurulara göre Kamuya personel alımı için ilanlar yayımlanmıştı. Yayımlanan ilanlara göre kamuya Kalkınma Ajansları tarafından personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda yayımlanan ilanlara göre SERKA ve KUDAKA tarafından toplamda 26 kişilik kadro ile alım yapılacak olup bazı kadrolar için adaylardan KPSS şartı aranıyorken bazı kadrolar için ise KPSS'siz personel alımı yapılacak.

KADRO DAĞILIMI VE İLANLARIN DETAYLARI:

Serhat Kalkınma Ajansı toplamda 12 kişilik kadro ile 10 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır

KUDAKA ( Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ) bünyesine 14 kişili boş kadro ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan kadroları ile 9 (dokuz) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI:

Söz konusu olan Serhat Kalkınma Ajansı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel laımı ilanı 18 Kasım 2019 tarihinde yayımlanmış olup adaylar başvurularına 09 Aralık 2019 tarihi ile başladılar. Bu bağlamda adaylar başvuru şartlarını taşımaları dahilinde en geç, 23 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. 

BAŞVURULAR İNTERNETTEN!

Söz konusu Kalkınma Ajanslarına alımı yapılacak adaylar başvurularını İnternetten sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonuçları ise 03 Ocak 2019 tarihi ile açıklanacaktır. İlgili ilanlar hakkında kadro dağılımı ve diğer detaylara ulaşmak için Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019, 00:11
YORUM EKLE