İzmir Kalkınma Ajansı KPSS'li KPSS Siz Personel Alımı İlanı Yayımladı!

İzmir Kalkınma Ajansı Personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre farklı 3 alanda uzman personel alınacak. İşte şartlar ve kadro dağılımı.

İzmir Kalkınma Ajansı KPSS'li KPSS Siz Personel Alımı İlanı Yayımladı!

Resmi Gazetenin 02 Kasım 2020 tarihli sayısına göre İzmir Kalkınma Ajansı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere personel alımı yapacğaını bildirdi. Yayımlanan ilana göre 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek Personel istihdam edecektir. Toplamda 6 personel alımı yapılacak. Peki adaylardan aranan başvuru şartları nedir? Sınav ve Başvuru esasları nedir?

Genel Başvuru Şartları:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamk,

 e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır,

KPSS'li KPSS Siz Personel Alımı Yapılacak!

İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı için adaylardan 3 Uzman personel istihdamı için KPSS'den P1 puan türünden puan allmış olmak şartı arayacak. Diğer ozisyonlar için KPSS Siz Persnel Alımı Yapılacak.

Başvurular, 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İzmir Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.İzmir Kalkınma Ajansı için Başvurular, 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İzmir Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

YORUM EKLE