HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Sonuç Tarihi ve Sınav Konuları

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesine VHKİ alımı yapacak. Başvurular sona erdi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır? Sınav konuları nedir?

HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Sonuç Tarihi ve Sınav Konuları

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere en az lise mezunu alım yapacak. Başvuruları 13 - 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında alan Hakimler ve Savcılar Kurulu adaylara sınav yapacak. Söz konusu olan sınav uygulamalı ve sözlü olarak yapılacak. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Değerlendirme nasıl yapılacak?

BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Hakimler ve Savcılar Kurulu VHKİ alımına başvuru yapmış olan adayların KPSS puanları ele alınacak. Adayların başvuru yaptıkları 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ele alınarak kadro sayısının 5 katı kadar aday yani 50 kişi sınava katılacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacakların listesi 25/07/2020 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN?

Uygulama sınavında başarılı olanlar için 21/09/2020 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

SINAV KONULARI NEDİR?

Uygulama sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan bir hafta önce Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

SÖZLÜ SINAV:

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak olup, Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SONUÇLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

YORUM EKLE