DOKA ve ORAN Kalkınma Ajansları 14 Personel Alımı İlanı Yayımladı!

Aile Bakanlığında Personel alımı ilanları yayımlandı. İki kalkına ajansı bünyesine farklı alanlarda olmak üzere KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapılacak.

DOKA ve ORAN Kalkınma Ajansları 14 Personel Alımı İlanı Yayımladı!

Kalkınma Ajansları bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacaklar. Bu kapsamda alımlar KPSS puanı ile veya KPSS puanı olmadan yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlet Bakanlığı kamu ilanlarında yayımlanmış olan duyurulara göre ilanların detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız.

Kalkınma Ajansları Kadro Dağılımı Nedir?

DOKA ( Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ) bünyesindeki eksikliği için 4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir.

ORAN ( Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ) 5 (beş) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman ile 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nedir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

KPSS'li KPSS'siz Personel Alımı Detayları:

Söz konusu olan Kalkınma Ajansları bünyelerine personel alımı için Uzman Personel kadrosu için Kamu Personeli Seçme Sınavından P1, P2, P3 veya P4 puan türünden puan almış olmak gereklidir. Diğer pozisyonlar için ise tecrübe şartı ile personel alımı yapılacak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak. DOKA ve ORAN kalkınma ajansı personel alımı için başvurular 05/11/2020 tarihinden başlayarak 16/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

DOKA Personel Alımı İlanı

ORAN Personel Alımı İlanı

YORUM EKLE