Çevre Bakanlığı Ön Lisans ve Lisans Mezunu 349 Personel Alımı Kadroları ve Şartlar

ÖSYM 22 Nisan 2020 tarihi itibari ile yeni bir kılavuz yayımladı. Yayımlanmış olan kılavuza göre Çevre Bakanlığı sözleşmeli olarak personel alacak. İşte kadrolar.

Çevre Bakanlığı Ön Lisans ve Lisans Mezunu 349 Personel Alımı Kadroları ve Şartlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra ve Merkez Teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans ve lisans kapsamında personel alımı yapacağını bildirdi. ÖSYM üzerinden yapılacak alamlarda adaylardan KPSS şartı aranıyor ve 2018 yılı KPSS puanı geçerli sayılacak. İşte mezunyete göre kadro dağılımı ve alım sayısı.

ÇEVRE BAKANLIĞI PEROSNEL ALIMI KADRO DAĞILIMI:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere Ön Lisans mezunu Büro Personeli alacak. Lisans mezunu ise, Avukat, Büro Personeli, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı pozisyonlarında alım yapacak. Mühendis kadroları ise çevre mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, maden mühendisi şeklindedir.

Bu yönde Ön Lisans Mezunu Büro Personeli kadrosunda 193 personel alımı yapılacak.

Lisans Mezunu ise, Avukat kadrosunda 85 kişi, Büro Personeli Kadrosunda 7 kişi, Mimar kadrosunda 11 kişi,  Mühendis kadrosunda 41 kişi ve Şehir Plancısı kadrosunda 12 kişi olmak üzere toplamda lisans mezunu 156 Personel Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve büro personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b) Sağlık bakımından mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

c) KPSS’ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans ve 2018-KPSS Önlisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı almış olmak.

d) 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık 6 Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

2 Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve büro personeli pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.

TERCİHLER BAŞLADI!

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da  sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERXİH KILAVUZLARI İÇİN BURAYA TIKLA

YORUM EKLE
YORUMLAR
Murat AKPINAR
Murat AKPINAR - 2 yıl Önce

İş arıyorum