50 KPSS ile Belediye Personel Alımı Kadrolar ve Başvuru Tarihi!

Belediye personel alımı ilanı detayları belli oldu. Yeni açıklanan iş ilanına göre Mimar, mühendis, tekniker, belediye trafik memuru kadrolarında çok sayıda memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar.

50 KPSS ile Belediye Personel Alımı Kadrolar ve Başvuru Tarihi!

KPSS İle Belediye'de Çalışacak Memur Alımı Yapılacak!

KPSS' den 55 puan alınması şartı ile belediyelerde çalışacak memur alımı İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Mimar, mühendis, tekniker, belediye trafik memuru, tahsildar gibi görevlerinde şartları sağlayan kişiler başvuru yapabilecek. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre sınırlı sayıda memur alımı yapılacaktır. "Şarköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" şeklinde açıklamada bulunuldu.

Başvuru Şartları Nedir?

  • T.C vatandaşı olmak,
  • İlgili bölümden mezun olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Erkek adayların askerlik ile herhangi bir ilişkisinin olmaması,
  • Türk Ceza Kanunu' nun 53.maddesine göre kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama,
  • Kişi hangi kadro için başvuru yapacaksa önceden dilekçe vermesi,

DEVAM EDEN BELEDİYE İLANLARI;

Erdek Belediyesi Başkanlığına temizlik görevlisi alımı,

Kepsut Belediyesine şoför ve yük taşıma şoröfü alımı,

50 KPSS İLE MEMUR ALIMI 

BAŞVURU TARİHİ; 12 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak.

YORUM EKLE