3 Kurum ve Bankaya KPSS En az 50 veya KPSS Siz 231 Personel Alınacak! Başvurular Sona Eriyor

Kamu kurum ve kuruluşları personel alımı ilanlarını duyurudular. 231 kişilik kadro ile personel alınacak. Başvurularda son güne geldik. İşte detaylar.

3 Kurum ve Bankaya KPSS En az 50 veya KPSS Siz 231 Personel Alınacak! Başvurular Sona Eriyor

Kamuya 231 Personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kadrolarda olmak üzere 231 kişi alınacak. KPSS Siz Personel Alımı ve KPSS 50 puan ile personel alımı yapılacak olup başvurularda artık son güne geldik. Peki Başvuru şartları nedir? Alım yapılacak kadrolar ve detayları nedir? İşte detaylar.

Alım Yapacak Kurum ve Bakanlıklar:

  • Erciyes Üniversitesi,
  • TÜBİTAKi
  • Merkez Bankası,

231 Personel Alımı Başvuru Şartları:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kadrosuna Göre Dağılım ve Özel Şartlar:

Alım yapacak söz konusu kurumlar. Erciyes Üniversitresi, TÜBİTAK ve Merkez bankasıdır. Bu yönde kadro ve ilan detayları şöyledir;

Merkez Bankası: 

Merkez Bankasına toplamda 70 kişilik kadro ile personel alım yapılaca. Bunların 30 u Güvenlik Görevlisi kadrosunda ve 40 ı Teknisyen kadrolarında yapılacak. Güvenlik Görevlisi alımları için KPSS En az 60 puan şartı aranacak. Teknisyen alımları için ise KPSS En az 50 puan şartı aranacak. Detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız

Erciyes Üniversitesi:

Üniversiteye 56 kişilik boş kadro ile Lise Mezunu, 18 Hemşire Alınacak. Ön Lisans Mezunu, 3 Radyoterapi Tekniker, 1 Odyometri Teknikeri, 2 Diyaliz Teknikeri, 1 Ameliyathane Teknikeri, 3 Radyoloji Teknikeri, 1 Anestezi Teknikeri, 1 Laborant ve Veteriner Sağlık, 1 Tıbbi Laboratuar Tekniker Alınacak. Lisans Mezunu, 18 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 2 Diyetisyen, 3 Psikolog alınacak. Adayların KPSS den puan almış olması gereklidir. Detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

TÜBİTAK:

105 kişilik boş kadro ile Araştırmacı ve Teknisyen alımı yapılacak. Adaylardna bu kapsamda KPSS şartı aranmıyor. Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Detaylı Bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE