2019 PAEM Boy Şartı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) için başvuru yapan adayların PAEM boy şartıyla ilgili çeşitli konuları bilmesi yararlı olabilir.

2019 PAEM Boy Şartı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2915 yılında hizmet vermeye başlayan PAEM, komiser yardımcısı yetiştirmek üzere kurulmuştur. Hali hazırda polis memuru olanların yanısıra sivillerin de doğrudan komiser yardımcısı olabilmek için başvuru yapıp eğitim alabildiği PAEM'e giriş yapabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi beklenmektedir ve boy şartı da bunlardan birisidir.

Boy şartı erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar içinse 162 cm olarak belirlenmiştir. PAEM'e başvuru yapmanın diğer şartları şunlardır:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lisans mezunu ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki ykseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 2017 ya da 2018 KPSS sınavı P3 puan türünden en az 70 taban puan ya da üzerinde bir puan almak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malulü eş veya çocukları için en az 63 taban puan almış olmak,
 • Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki engelli olmamak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 • Eğitim-Öğretim dönemi başladığında (intibak eğitimi dahil) adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve silah altında olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle; şahsen başvuru esnasında erkek adaylar 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge ibraz etmek zorundadırlar.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 07:18
YORUM EKLE