Pazarlamada Başarılı Olmak İçin Bunları Yapın

Pazarlamada Başarılı Olmak İçin Bunları Yapın

Pazarlamada hedef kitlenize verdiğiniz mesaj büyük önem taşıyor. Eğer pazarlamanız başarılı olursa zirveye oturur, satış rekorları kırarsınız. Mesajı doğru vermek başarıya ulaşan bütün pazarlama çalışmalarının ana stratejisidir. Bunu sağlamak için bir çok yöntem kullanmanız gerekebilir. Mesela pazarlama konusunda Modern antropolojiye yön veren Fransız etnolog (köken bilimci) Claude Levi-Strauss insana kendisini mutlu hissettiren olgu ve olayların daha kalıcı etkiler yarattığını dile getiriyor.

bu Fransız Kültürel kodların insan davranışları ile neden ve işleyişleri konusunda ilginç yaklaşımlar ortaya koyan yapısalcı antropolojinin en etkin isimlerinden biri. Hala pazarlamacılar bu Fransız’ın fikirlerine başvuruyor. 28 Kasım 1908 tarihinde dünyaya gelen Yahudi asıllı Fransız bir ailenin çocuğu olan Claude Levi-Strauss Bürüksel’de doğdu. Çok başarılı bir pazarlama stratejisi yürüten Levi-Strauss Antropoloji biliminde yapısalcılığın babası olarak biliniyor. Onun düşünceleri ise Descartes ve Sartre tarafından kabul görmüyor. Bireylerin pazarlamada büyük önem taşıdığını belirten Levi-Strauss alınan eğitimin ve kültürün de verilecek mesajda önem taşıdığına inanıyor. Üstadın anlatmak istediği tam anlamı ile şu, milliyetin ya da etnik kökenin ne olursa olsun yaşadığın yer konuştuğun dil ve aldığın eğitim ile hayata bakışın şekilleniyor.

 

Bu şekilde insanların ortaya attığı fikirler pazarlama için çok önemli. Çünkü pazarlamada bu kişilerin sözlerinden yola çıkarak doğru mesajları doğru kişilere ulaştırmak gerekiyor. İşte başarı da bundan sonra geliyor. İnsanlara bu marka için ödediğim paraya değer hissini vermeye çalışın. İşte yukarıda bahsettiğimiz adam size bu duyguları önceden sunuyor ve başarılı olmanıza fayda sağlıyor. 

YORUM EKLE