İzmir Bakırçay Üniversitesi 50 Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İzmir ilinde bulunan bakırçay Üniversitesi bünyesine 50 kişilik kadro ile personel alacağını ilan etti. Bu yönde KPSS Olmadan Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi alınacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 50 Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alım İlanı

Türkiye İş Kurumu üzerinde 14 Mayıs 2019 tarihli yayımlanan ilanlara göre Bakırçay Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 2 farklı pozisyon için 50 kişi alacağını ilan etti. Bu yönde adaylara başvuru için sadece 6 gün verildi. İlan hakkında tüm detayları işin olsa ekibi olarak sizlere aktarıyoruz.

İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Kurum : Bakırçay Üniversitesi

Toplamda Alım Sayısı: 50

Alım Yapılacak Pozisyonlar : Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi

İşveren Türü: Kamu

Çalışma Şekli : Daimi/Tam Süreli

İzmir İlinde bulunan Bakırçay Üniversitesi yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 50 kişilik boşluk ile İŞKUR üzerinde personel alımı ilanları yayımladı. Adaylardan bazı nitelikler aranıyor ve bu niteliklerin yerine getirilmesi halinde adaylar başvuru yapabilecekler. Bu bağlamda Bakırçay Üniversitesi Normal Statüde olmak üzere 22 temizlik Görevlisi ve 28 Güvenlik Görevlisi alacağını ilan etti.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre Bakırçay Üniversitesi toplamda 50 kişi alacak ve adayların başvuru şartlarını taşımaları halinde adaylarda sözlü sınav yapılacağı belirtildi. Sözlü sınava pozisyon sayısının 4 katı kadar ( 200 kişi ) aday katılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK!

İŞKUR ilgili ilanları aldıktan sonra Nihai listeyi İzmir Bakırçay Üniversitesine bildirecek ve sonrasında 23 Mayıs 2019 tarihinde saat 10:30'da kura çekimi yapılacak. Kura Çekimi Üniversitenin Seyrek Yerleşkesinde yapılacaktır

BAŞVURULAR:

Üniversiteye işkur üzerinden başvuru yapacaklar için başvurular bugün ( 14 Mayıs 2019 ) itibari ile yayımlandı ve başvurular başladı. Bu yönde adaylara başvuru için en fazla 6 gün verilmiş olup adaylar başvurularını en geç 20 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvurular İŞKUR üzerinde verilen İlan Numaraları ile birlikte yapılacak olup iş ilanı numaralarını sizlerle paylaşıyoruz.

Temizlik Görevlisi İş İlan No (00004978310)

Güvenlik Görevlisi İş İlan No (00004978355)

YORUM EKLE