Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunulan kanun teklifine göre 3600 ek gösterge düzenlemesi geldi. Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor tali komisyonuna plan ve bütçe komisyonunda sunmuş olduğu dilekçeye göre 657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif içermektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi sunulan kanun teklifine göre 657 sayılı devlet memurları kanunun ek gösterge cetvelinin 4. bölümünde yer alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmen mesleğinin ek gösterge rakamının 3600'e çıkarılması talep edildi.

ÖĞRETMENE 3600 EK GÖSTERGE TEKLİFİ;

Adana milletvekili Şevkin sunmuş olduğu teklifin gerekçesinde Türkiye'nin her bölgesinde gerek sosyal gerekse ekonomi gözlüklerinden yoksun terör örgütlerinin hedefine rağmen, canla başla eğitim ve öğretim hizmetleri sürdüren ve büyük gayretler sarf öğretmenlerin 3600 ek gösterge hakkının tanınması çalışma ve mali hayatın ekonomik olarak desteklemeleri amaçlandığı ifade edildi.

Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 meslek grubundan; din görevlileri, hemşireler, öğretmenler, yönetici sınıfı ve polis memurlarının 3600 ek gösterge almalarına yönelik olarak bir çalışma yapılacağı ifade edilmişti. Henüz çalışma taslağı kamu oyu ile paylaşılmasa da mecliste grubu olan partiler bu konuda farklı önerdiler ve kan teklif sunmaya devam ediyor. Sunulan kanun teklifinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek uygun görmesi halinde TBMM genel kurulunda oylama sunulacak ve bu telif konusunda görüşmeler gerçekleştirilecektir.

İŞİN OLSA