Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı yapıyor. Sizde Necmettin Erbakan Üniversitesi iş başvurusunda bulunmak için haberimizin devamını inceleyiniz.

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel alımı gerçekleştiriyor.  Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere, 2 ader Profesör, 2 adet Doçent ve 9 adet Doçent Yardımcısı olmak üzere toplamda 14 adet  Öğretim Üyesi alımı yapıyor. Sizde  Necmettin Erbakan Üniversitesi ailesine katılarak iyi bir kariyer fırsatı yakalamak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilrsiniz.

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

 1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklıolan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkez

i No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73-74  

 

 

 

SIRA NO BİRİM  BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM  K.UNVANI DERECE  ADETİ ÖZEL ŞARTLAR 
1 Sağlık Bilimleri Fakültesi  Sağlık Yönetim - Profesör  1   1   Kulak, Burun Boğaz Profesörü olmak. Kamu ve özel sektör hastanelerinde, en az üçer yıllık idari tecrübesi olmak.  
2 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Yönetim Bilimleri  Profesör  1   1   Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi alanında ve İngiltere’de İdari Reform konusunda çalışmaları olmak. 
3 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi   Biyoloji Eğitimi  Doçent  1   1   Öğrencilerin başarı- başarısızlığından Biyoloji Öğretmenlerinin sorumluluk algısı konusunda çalışmaları olmak. 
4 Meram Tıp Fakültesi  Dahili Tıp Bilimleri  Deri ve Zührevi Hastalıklar  Doçent  3 1   Psöriazis, akne vulgaris ve androgenetik alopesi konularında çalışması olmak. 
5 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  Yönetim Bilişim Sistemleri  - Yardımcı Doçent 3 1   "Sosyal Mübadele Teorisi" konusunda doktora yapmış olmak, yönetim bilgi sistemleri, bilgi yönetimi ve girişimcilik alanında çalışmaları olmak.  
6 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler   Uluslararası İlişkiler   Yardımcı Doçent 4 1   Japonya örneğinde insan güvenliği konusunda doktora çalışması olmak. 
7  Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  İşletme Muhasebe ve Finansman   Yardımcı Doçent 4 1   Katılım Bankacılığı konularında çalışmaları olmak.  
8  Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  Felsefe  Sistematik Felsefe ve Mantık  Yardımcı Doçent 5 1   Doktorasını Pozitivizm ve Post Pozitivizm üzerine yapmış olmak.
9 Güzel Sanatlar Fakültesi  Resim   Yardımcı Doçent 5 1   Anatomi alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak ve Resim alanında sanatsal çalışmaları olmak.  
10 Güzel Sanatlar Fakültesi  İç Mimari ve Çevre Tasarımı    Yardımcı Doçent 5 1   Teknik Eğitim alanında lisans mezunu olup, mobilya ve dekorasyon malzemeleri üzerine çalışması olmak. 
11 Seydişehir Meslek Yüksekokulu  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.  Yardımcı Doçent 5 1   Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, coğrafi bilgi sistemi teknolojisi ile deprem bilgi sistemi uygulaması konusunda çalışması olmak. 
12 Seydişehir Meslek Yüksekokulu  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.  Yardımcı Doçent 5 1   Beden Eğitimi mezunu olup, antrenörlük eğitimi alanında lisansüstü eğitim almış olmak. 
13 Seydişehir Meslek Yüksekokulu  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.  Yardımcı Doçent 5 1   Nano elyaf ve kompozit malzemeleri konularında çalışmaları olmak. 

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE