Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor. Sizde Başvuruda bulunmak için haberimizin ayrıntılarını inceleyiniz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı yapıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinin ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet Profesör ve 2 adet Yardımcı Doçent olmak üzere toplamda 3 adet Öğretm Elemanı alıyor. Sizde Başvuruda bulunmak için alt kısımda verilen bilgileri inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ) 

 

Birimi  Bölümü  ABD / Alanı  Ünvanı  Der.  Adet Açıklama 

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ 

TARİH

BÖLÜMÜ

YAKINÇAĞ

ANABİLİM

DALI 

Profesör 1 1

Yakınçağ Tarihi alanında

Doçentlik belgesine sahip olup,

Mardin Tarihi ve Süryani tarihi ile

ilgili çalışma yapmış olmak. 

GÜZEL

SANATLAR

FAKÜLTESİ 

RESİM  

Yardımcı

Doçent

1 1

Modern-çağdaş sanatta olaylar ve

durumlar arası ilişkisel eşitsizlik ve

politika hakkında çalışmaları bulunmak. 

İLAHİYAT

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ 

TEMEL

İSLAM

BİLİMLERİ 

TEFSİR

Yardımcı

Doçent

3 1

Kur’an ayetleri çerçevesinde

insanın sevinç ve mutluluğuna

dair çalışmalar yapmış olmak.

YORUM EKLE