JSGA Başkanlığı 48 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! Başvuru Adresi Belli Oldu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi farklı alanlarda 48 öğretim görevlisi alınacak. İşte komutanlık ve fakülteye göre kadro dağılımı.

JSGA Başkanlığı 48 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! Başvuru Adresi Belli Oldu

Resmi Gazete'de Haziran ayının ilk personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere kamu personeli alacak. Alımlar JSGA Fakülte Dekanlığı ve JAMYO komutanlığına yapılacak.

Alım Yapılacak Kadrolar Nedir?

Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Bu yönde Fakülte Dekanlığına, 1 Profesör, 3 Doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 12 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi alınacak.

JAMYO Komutanlığına ise, 1 Doçent, 17 Öğretim Görevlisi alınacak.

Başvuru Şartları Nedir?

Başvuruda bulunacak olan adaylardan aşağıdaki şartlar aranacak.

  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ike ilgisi olmamak,
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktor ve Doçent unvanına sahip olmak,
  • Stratejik yönetim, örgüt kuramları ve örgütsel davranış alanlarında çalışmaları bulunmak,
  • Alanında lisans mezunu olmak,

gibi şartlar aranır. Ancak her alan için özel nitelikler farklıdır.

Başvuru Tarihleri ve Adresi:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvuruları 01 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 01 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara adresine şahsen yapılacak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nedir?

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora/doçentlik veya uzmanlık belgeleri, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne de konacaktır.), 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan altı (6) nüsha dosya hazırlayarak,

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora/doçentlik veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne de konacaktır.), 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha dosya hazırlayarak,

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.),2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE