İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor. Sizde İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş başvurusunda bulunmak için ve ilan hakkında ayrıntılı bilgi almak için haberimizin devamını inceleyiniz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Personel alımı gerçekleştiriyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere bir çok pozisyonda çok sayıda personel alıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 16 adet Profesör, 17 adet Doçen ve 33 adet Yardımcı Doçent Olmak Üzere toplamda 66 adet Öğretim Üyesi alıyor. Sizde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ailesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, genel bilgilere, istenilen belgelere ve pozisyonlar hakkında bilgi alarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

 

Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Biyoelektromagnetik alanında deneyimli olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak, temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Ototoksisite alanında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Non-invaziv görüntüleme deneyimi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Girişimsel kardiyoloji ve transplantasyon alanlarında uluslararası sertifika sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hast.

Profesör

1

1

Derinin paraziter hastalıkları konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk sağlığı uzmanı olmak; temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Profesör

1

1

Foniyatri alanında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Diyabet, obezite ve nutrisyon konusunda deneyimli olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

1

 

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

3

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Kalp ve karaciğer transplantasyonu anestezisi konusunda deneyimli, transozofageal ekokardiografi becerisine sahip olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Hücre genetiği konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

 

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Afetlerde acil tıp kliniği yönetimi ile ilgili simülasyon ve bilimsel eğitim almış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Pataloji

Yardımcı Doçent

3

1

Nefropatoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

4

1

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Hematolojik maligniteli hastaların takibinde deneyimli olmak.

Edebiyat

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Profesör

1

1

Geç Antikçağ Hristiyanlık Tarihi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

Edebiyat

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör

1

1

Osmanlı arşivleri, paleografya ve diplomatika alanlarında yayın sahibi olmak.

Edebiyat

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

2

1

Osmanlı erken modern dönem maddi kültür ve tüketim kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Doçent

3

1

Osmanlı vakıf ve kurumlar tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

2

1

Tercüme ve şerh geleneği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Biyoloji doktorası yapmış olmak; botanik ve biyoloji tarihi ile ilgili yayınları olmak.

Edebiyat

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Astronomi doktorası yapmış olmak. Astronomi tarihi üzerinde çalışıyor olmak.

Edebiyat

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

2

1

Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığı alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

 

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı diplomasisi, uluslararası hukuk ve ticaret rejimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

 

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Osmanlı-Ortadoğu etnik ve dini kimlik ile gruplar üzerinde çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

 

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Mısır tarihi, ulema devlet ilişkisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Doğu Dilleri ve Ed.

Fars Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Klasik Fars edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Modernleşme dönemi Türk romanı üzerine çalışma yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

Türk Felsefesi Tarihi

Yardımcı Doçent

2

1

İslam ve Türk siyaset ve adalet teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

3

1

Geç dönem İslam felsefesi-kelam ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

3

1

İbn-i Sina metafiziği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

Sistematik Felsefe

Yardımcı Doçent

5

1

Antikçağ felsefesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak; Eski Yunanca dersi verme yeterliliğine sahip olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı toplumu, Yunan kültürünün toplum üzerindeki algısı konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Teknolojinin Osmanlıda benimsenmesi ve toplumsal etkileri konularında çalışma yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

İlköğretim Bölümü

Matematik Eğitimi

Doçent,

1

1

Problem kurma ve çözme, örüntü ve tahmin becerileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

4

1

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim politikalarına etkisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak; kişisel gelişim ve kişilerarası ilişkiler alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Çok engelli çocukların erken müdahalesi; aile ve öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Yetişkin eğitimi ve yüksek öğretim; öz yeterlilik, dönüştürücü liderlik davranışı üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Sinirdilbilim ve bilgisayar temelli kelime öğretimi ve çoklu ortamda model geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Fen

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Profesör

1

1

Parabolik denklemlerde ters katsayı problemleri ve Fuzzy diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fen

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Doçent

3

1

Spintronik ve manyetik malzemelerde deneysel çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Fen

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

2

1

Dizi uzayları, matris dönüşümleri alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Fen

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Bitki stres fizyolojisi ve mikroalg biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Doçent

2

1

Çevre biyoteknolojisi ve yapay sulak alanlar konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Fizik alanında çalışmış, nanoteknoloji, elektro manyetizma ve malzeme bilimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Altyapı, kazısız teknolojiler ve mekanize tünelcilik konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

5

1

Protein-protein etkileşimlerinin sistematik haritalanması ve Joubert sendromu konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

İçten yanmalı motorlar konusunda, CFD tek ve çift yakıtlı yanma analizleri ve deneysel araştırmalar alanında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Ekonomik büyüme, kamu sağlığı; çevre ve sosyal problemlerin ekonomik etkileri konularında uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Politikası

Doçent,

2

1

İslami bankacılık sistemlerinde kredi kanalları ve kredi kullanıcı tercihleri; piyasaların nominal şoklara gösterdiği reaksiyonlar üzerine uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Politikası

Doçent,

3

1

Yoksulluk, kriz ve küreselleşme konularında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Maliye

Mali İktisat

Doçent

1

1

Yerel yönetim maliyesi, vergilemede artan oranlılık ve sermaye birikimi konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

Egemenlik, milli kimlik ve devlet konularında yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

3

1

Döviz kuru fiyatlarında dalgalanmanın dış ticaret üzerindeki etkileri; enerji tüketimi, ithalat ihracat ve büyüme ilişkileri; kur fiyatları ve büyüme için olasılık tahmini konularında uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

4

1

 

Hukuk

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı hukukunda adli yapı ve mahkemelerin işleyişi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım

Türk Musikisi

Müzik Toplulukları

Yardımcı Doçent

3

1

Güfte mecmuaları üzerinde çalışmaları olmak. Dönemin kaynak dillerine iyi derecede vakıf bulunmak.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE